auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacob Steendam

geboren: 1615 in Kniphausen
overleden: voor 1673 te Batavia


Biografie(ën) over Jacob Steendam

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 3 (1846)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Jacob Steendam

Den distelvink, 1649-1650
Klacht van Nieuw-Amsterdam, 1659
't Lof van Nuw-Nederland, 1661

Primaire teksten van Jacob Steendam elders in de dbnl

Laurens Schuilerus, Fred. Schuleris, Jacob van Speck, Jacob Steendam, Pieter Verhoek, Karel Verlove en Jan Zoutman, Parnassus aan 't IJ (1663)
J.A. Alberdingk Thijm, Jacob Steendam en Adrianus Daniel de Vries, ‘Van en over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)

Secundaire literatuur over Jacob Steendam in de dbnl

Jan Koopmans, ‘Jacob Steendam.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 13 (1919)
Jan Koopmans, ‘Jacob Steendam. (Slot).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 14 (1920)
G.A. van Es en Edward Rombauts, ‘II. Het leven in bovenaardsen glans’, ‘1. Moralisten en deugdbepleiters’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5 (1952)
Karel Meeuwesse, ‘VII Jan Luyken en Jan Zoet Het gedicht over de wellevenskunst’ In: Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier (1977)
A.N. Paasman, ‘Nederlandstalig’, ‘1 De Indisch-Nederlandse literatuur uit de voc-tijd Bert Paasman’ In: Europa buitengaats (2 delen) (2002)


Terug naar overzicht