auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Michiel de Swaen

geboren: 20 januari 1654 te Duinkerken
overleden: 3 mei 1707 te Duinkerken

lid van: Sint-Michiel

Biografie(ën) over Michiel de Swaen

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Michiel de Swaen, De verheerlijkte schoenlappers of De gecroonde leersse (1989)

Werken van Michiel de Swaen

Verscheyden godtvruchtige en sedige rymwercken
Absolon, 17de eeuw (handschrift)
De menschwording, 1686 (handschrift)
De gecroonde leersse, ca. 1688 (handschrift)
Neder-duytsche digtkonde of rym-konst, 1692 (handschrift)
Den Cid, 1694
Andronicus, 1700
Catharina, voor 1702 (handschrift)
Mauritius, na 1702 (handschrift)
De zedighe doot van Carel den Vijfden, 1707
Zedelycke rymwercken en Christelycke gedachten, ca. 1722 (2de druk)
Het leven en de dood van Jesus Christus, 1767
De verheerlijkte schoenlappers of De gecroonde leersse, 1989 (herdruk)

Uitgaven van Michiel de Swaen

Zedelycke rymwercken en Christelycke gedachten, 1722
Werken (6 delen), 1928-1934
Werken. Deel 1, 1928
Werken. Deel 2, 1929
Werken. Deel 3, 1929
Werken. Deel 5, 1930
Werken. Deel 4, 1930
Werken. Deel 6, 1934
De verheerlijkte schoenlappers of De gecroonde leersse (alleen scans beschikbaar) , 1941
Bloemlezing (ed. E. Seys), 1964
De gecroonde leersse, 1967
De gekroonde laars, 2003

Primaire teksten van Michiel de Swaen elders in de dbnl

Michiel de Swaen, ‘De zedelijcke doodt van Keyser Carel den Vijfden Tonneel-spel door M. de Swaen.’, ‘De zedelijcke doodt van Karel den Vijfden. Tonneel-spel. Eerste bedrijf.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 7 (1843)
Hendrik Andriessen en Michiel de Swaen, ‘[Op Maria's Reyse naer Bethlehem]’ In: Gemeenschap. Jaargang 9 (1933)

Secundaire literatuur over Michiel de Swaen in de dbnl

J.F. Willems, ‘Tiende afdeeling. By voegselen tot de geschiedenis der Belgische dichters.’ In: Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden (1819-1824)
Prudens van Duyse, ‘Michiel de Swaen.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 9 (1845)
F.A. Snellaert, ‘Vijfde tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 7 (1892)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Jaak Muyldermans, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekaankondiging.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 15 (1905)
J. te Winkel, ‘XXXI. Michiel de Swaen, de dichter van Vlaamsch Frankrijk.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (3) (1924)
G.S. Overdiep, M. Schönfeld en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
Gerlach Royen en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
A.J. Schneiders, ‘De heerelijcke ende vrolijcke daeden van keyser Carel den V.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 35 (1941)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk XIV. Michiel de Swaen.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
Jan L. Walch, ‘Populaire lectuur van allerlei aard’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
G.A. van Es en Edward Rombauts, ‘III Verval der contrareformatorische literatuur Michiel de Swaen’, ‘I. Inleiding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5 (1952)
G.A. van Es en Edward Rombauts, ‘IV. Het toneelleven’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5 (1952)
J.F. Vanderheyden, ‘M. de Swaen's digtkonde, A. Dacier en P. Corneille Een Bronnenonderzoek Door Jan F. Vanderheyden Lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1954 (1954)
Raf Seys, ‘ontdek frans-vlaanderen michiel de swaen door Raf Seys Koekelare (W.-Vl.)’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 6 (1962-1963)
Raf Seys, ‘ontdek frans-vlaanderen michiel de swaen door Raf Seys Koekelare (West-Vl.)’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 6 (1962-1963)
Jacques van Alphen, Jozef Deleu, C. Moeyaert, G. van Ryckeghem, Raf Seys, Willy Spillebeen en A.W. Willemsen, ‘Tijdschriften en boeken’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 8 (1964-1965)
Antoon Viaene, ‘De Egmont-figuur bij de Duinkerkse toneeldichter Michiel de Swaen 1707’ In: Biekorf. Jaargang 71 (1970)
[tijdschrift] Ons Erfdeel, ‘Manifeste du Cercle Michiel de Swaen.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
Eric Sanders, ‘Création du Cercle Michiel de Swaen.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
G.P.M. Knuvelder, ‘Derde periode 1670-1700’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
W.A.P. Smit, ‘Hoofdstuk XXX Michiel de Swaen: ‘Het leven en de dood van Jesus Christus’ 1767’ In: Kalliope in de Nederlanden (1975-1983)
Jos Smeyers, ‘Achttiende-eeuwse literatuur in het Nederlands in Noord-Frankrijk 1. De toneelbedrijvigheid Prof. Dr. Jozef Smeyers’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1976 (1976)
Jos Smeyers, ‘Achttiende-eeuwse literatuur in het Nederlands in Noord-Frankrijk 2. Auteurs en hun werk Prof. dr. Jozef Smeyers’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1977 (1977)
Werner Duthoy, ‘Publikaties’, ‘‘De verheerlijckte schoenlappers’ van Michiel De Swaen.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 22 (1979)
André Demedts, Vlaanderen. Jaargang 31 (1982)
Karel van de Woestijne, ‘Koninklijke Vlaamsche academie’ In: Verzameld journalistiek werk. Deel 14. Nieuwe Rotterdamsche Courant september 1925 - november 1926 (1994)
Rudolf van de Perre, ‘Frans-Vlaanderen in de Nederlandstalige poëzie Rudolf van de Perre’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1996 (1996)
Karel Porteman, ‘De vijver van De Swaen Karel Porteman, lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2002 (2002)
Monique Bullinga, A.J. Hanou, Joop W. Koopmans, Anna E.C. Simoni en Rietje van Vliet, ‘Boekbesprekingen en signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 26 (2003)


Terug naar overzicht