auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
M.H. Székely-Lulofs

geboren: 24 juni 1899 in Soerabaja
overleden: 22 mei 1958 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Madelon Hermine Lulofs


Biografie(ën) over M.H. Székely-Lulofs

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van M.H. Székely-Lulofs

Koelie, 1931
Rubber, 1931
Emigranten, 1933
De andere wereld, 1934
De hongertocht, 1936
Het laatste bedrijf, 1937
De kleine strijd, 1941
De andere wereld, 1946 (5de druk)
Onze bedienden in Indië, 1948
Tjoet Nja Din, 1948
Weerzien in Boedapest, 1950

Werken vertaald door M.H. Székely-Lulofs

Carrière (1933)
Carrière (1933)
Carrière (1933)
Erfgenamen (1934?)
Achterbuurt (1935)
Via Bodenbach (1935)
Het trotse hart (1962)
Erfgenamen (ca. 1920)

Primaire teksten van M.H. Székely-Lulofs elders in de dbnl

M.H. Székely-Lulofs, ‘Het schot’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)

Secundaire literatuur over M.H. Székely-Lulofs in de dbnl

G.H. 's- Gravesande, ‘Rubber en Koelie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Emmy van Lokhorst en Wallie Smits, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Annie Romein-Verschoor, ‘Hoofdstuk VI. De vernieuwing en zijn attributen.’ In: Vrouwenspiegel (1935)
Menno ter Braak, ‘De roman als document’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Indische ‘toestanden’’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Rob Nieuwenhuys, ‘4. M.H. Székely-Lulofs’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Maaike Meijer, ‘Witheid in de literaire verbeelding Rubber (1931) van Madelon Székely-Lulofs in het licht van Playing in the Dark (1992) van Toni Morrison.Maaike Meijer’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1995 (1995)
Arie-Jan Gelderblom, ‘[Neerlandica extra Muros - oktober 2000]’, ‘Veelheid en verscheidenheid Diachrone constanten in koloniale beeldvorming Arie Jan Gelderblom (Utrecht)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000 (2000)
Jeanette Moerman-Schravesande, ‘De Indische Navorscher’ In: Indische Letteren. Jaargang 16 (2001)
Jeanette Moerman-Schravesande, ‘De Deliromans van Madelon Székely-Lulofs Een vergelijking Jeannette Moerman-Schravesande’ In: Indische Letteren. Jaargang 17 (2002)
Peter van Zonneveld, ‘3 Indische literatuur van de twintigste eeuw Peter van Zonneveld’ In: Europa buitengaats (2 delen) (2002)
Frank Okker, ‘[2004/4]’, ‘Frank Okker Vissen vangen in een vulkaan De bewogen jeugd van Madelon Székely-Lulofs’ In: De parelduiker. Jaargang 9 (2004)
Olf Praamstra, ‘Begraven en weer opgestaan, de literaire waardering van Madelon Székely-Lulofs Olf Praamstra Universiteit Leiden’ In: Praagse perspectieven 4 (2006)
Frank Okker, ‘Frank Okker ‘Als ik eenmaal vriendschap voel, dan is een zondvloed er niets bij’ De brieven van Madelon Székely-Lulofs aan Herman Robbers’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Frank Okker, ‘Wat deed Madelon op 5 november 1951? Belevenissen van een biograaf Frank Okker’ In: Indische Letteren. Jaargang 24 (2009)
Menno ter Braak, ‘Mevr. Szekely-Lulofs aan het woord’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak, ‘Van de leestafel’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)
Frank Okker, ‘Sein post’, ‘Frank Okker Met Madelon naar Maninjau’ In: De parelduiker. Jaargang 14 (2009)
Gábor Pusztai, ‘De ‘schrijfster van de Javaanse slaven’ De receptie van Madelon Székely-Lulofs in Hongarije Gábor Pusztai’ In: Indische Letteren. Jaargang 25 (2010)

Websites over M.H. Székely-Lulofs

http://www.damescompartiment.nl/biosl.htm


Terug naar overzicht