auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Isidoor Teirlinck

geboren: 2 januari 1851 te Zegelsem
overleden: 27 juni 1934 te Sint-Gillis


Biografie(ën) over Isidoor Teirlinck

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Isidoor Teirlinck

Wie niet hooren wil moet voelen, 1873
Kruidkunde, 1882
Arm Vlaanderen, 1884
Bloeiende reuzen, 1885
Blozende kriekse, 1886
Woordenboek van het Bargoensch, 1886
Cilia, 1888
Molleke, 1889
Onze beste vrienden, 1891
Naar het land van belofte!, 1894
Van drie oudjes, 1899
Lastige kerels en brave gasten, 1901
Kinderspel en kinderlust in Zuid-Nederland, 1902-1908
Zuid-Oostvlaandersch idioticon, 1908-1924
Brabantsch sagenboek, 1909-1912
De toponymie van den Reinaert, 1910-1912
Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Tweede deel H-Q (alleen scans beschikbaar) , 1910-1921
Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Vierde deel (alleen scans beschikbaar) , 1913
Zuid-Oostvlaandersch idioticon. Derde deel R-Einde (alleen scans beschikbaar) , 1921-1922
Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect, 1924

Primaire teksten van Isidoor Teirlinck elders in de dbnl

Isidoor Teirlinck, ‘Waarom den uil 's nachs moe' vlieën. (Zegelsem.)’ In: Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland (1882)
Isidoor Teirlinck, ‘Ten tij'e va' Napoleonk. (Zegelsem.)’ In: Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland (1882)
Isidoor Teirlinck, Arm Vlaanderen (1884)
Isidoor Teirlinck, ‘Hulsterloe in Reinaert de Vos.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
Isidoor Teirlinck, ‘Kriekeputte in Reinaert door Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)
Isidoor Teirlinck, ‘Reinaert en Rabelais door den heer Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Jaak Muyldermans en Isidoor Teirlinck, ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Door den heer Octaaf A. Steghers, ter uitgave aangeboden verhandeling: Onze Vlaamsche Dichter Karel-Lodewijk Ledeganck. Verslagen bij de Academie ingediend.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Isidoor Teirlinck, ‘Meester Abrioen van Trier door Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Julius Mac Leod, Eugeen van Oye en Isidoor Teirlinck, ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. Het water in het dagelijksch leven, door Dr. A.J.-J. Vandevelde, bestuurder van het Gemeente-Laboratorium te Gent, als Nr 5 van het Van de Ven-Heremans Fonds' aan de Koninklijke Vlaamsche Academie ter uitgave aangeboden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Alfons de Cock, Julius Mac Leod en Isidoor Teirlinck, ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. De statistische methode in de plantkunde en hare toepassingen op de studie van den invloed der levensvoorwaarden door Dr. C. de Bruyker, praeparator aan de Gentsche Hoogeschool, als Nr 6 van het Van de Ven-Heremans-Fonds ter uitgave aangeboden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Julius Mac Leod, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Zesde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Verslag aan de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde over een nieuwe uitgaaf van Marnix' Byencorf, te bezorgen door den Heer P.L. van Eck Jr.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Th. Coopman en Isidoor Teirlinck, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Karel Boury-fonds. Reglement. - goedkeuring.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Th. Coopman en Isidoor Teirlinck, ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 4e Verslag over de Van de Ven-Heremans' stichting (1908)’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Th. Coopman, Edward Gailliard, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Bestendige commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 5e verslag over het Van de Ven-Heremans-fonds (1909).’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Jaarlijksch feestmaal 26 Juni 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Isidoor Teirlinck, ‘Lijkrede gehouden bij de lijkplechtigheid van den heer Jan Boucherij, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, door den bestuurder Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, Jaak Muyldermans en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 19 April 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Isidoor Teirlinck, ‘Lijkrede gehouden bij de lijkplechtigheid van den heer Jan Broeckaert, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, door den heer Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Isidoor Teirlinck, ‘Lijkrede uitgesproken op 23 October 1911, ten sterfhuize van den heer Juliaan van der Linden Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie door den heer Bestuurder Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Victor Alexis de la Montagne, Jaak Muyldermans en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 15 November 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Isidoor Teirlinck, ‘Conscience-botanist.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 25 September 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, Leo Goemans, C.P.F. Lecoutere, Leo Simons en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 19 Juni 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Victor Alexis de la Montagne, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Leo Simons, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de koninklijke Vlaamsche academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Isidoor Teirlinck, ‘Joost van Ravelingen - botanist en dichter door Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Victor Alexis de la Montagne, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, Julius Mac Leod en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 30 April 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Kleine verscheidenheden. I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
C.P.F. Lecoutere, Julius Mac Leod, Victor Alexis de la Montagne, A. Prayon-van Zuylen, Leo Simons, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 6 Augustus 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Paul Bellefroid, Karel de Flou, Amaat Honoraat Joos, Leo Simons, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 18 Februari 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en Omer Wattez, ‘Vergadering van 17 Juni 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Napoléon de Pauw, Leo Simons, Isidoor Teirlinck, W.L. de Vreese en Omer Wattez, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Jan Bols, Alfons de Cock en Isidoor Teirlinck, ‘Vijfde prijsvraag. Folklore.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Isidoor Teirlinck, ‘De leemen torens Kronijk van twee steden Door Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Isidoor Teirlinck, ‘De leemen torens Kronijk van twee steden Door Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Isidoor Teirlinck, ‘De leemen torens Kronijk van twee steden Door Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Isidoor Teirlinck, ‘Den grooten ende nievwen Reinart de voss, een nieuw handschriftelijk Reinaert-document, door Is. Teirlinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Alfons Fierens, Edward Gailliard, Jaak Muyldermans, Maurits Sabbe, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 17 December 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Gustaaf D' Hondt, Jaak Muyldermans, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 18 Februari 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 20 October 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en Leonard Willems, ‘Vergadering van 19 Mei 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 5 Augustus 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 20 April 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Isidoor Teirlinck, ‘Iets over grammatische terminologie, Door Is. Teirlinck, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 15 Juni 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 21 December 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Isidoor Teirlinck, A.J.J. van de Velde en Jozef Vercoullie, ‘Zesde prijsvraag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Leo Goemans, Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 19 December 1923.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1923 (1923)
Leo Goemans, Isidoor Teirlinck, Jozef Vercoullie en I. de Vreese, ‘Vergadering van 21 Februari 1923.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1923 (1923)
Leo Goemans en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 16 Mei 1923.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1923 (1923)
Isidoor Teirlinck, A.J.J. van de Velde en Jozef Vercoullie, ‘Vierde prijsvraag’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1924 (1924)
Jaak Muyldermans, Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 20 October 1926’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1926 (1926)
Isidoor Teirlinck, ‘Berkoos door Is. Teirlinck, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
C. de Bruyne, Leo Goemans, Maurits Sabbe, Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 16 Februari 1927’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1927 (1927)
Johan Joos, Isidoor Teirlinck en Jozef Vercoullie, ‘II Folklore: Men vraagt eene studie over ziekte en bezwering van ziekte in het Vlaamsch Volksgeloof, in verband met de algemeene Folklore over ziekte en bezweringspraktijk.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Maurits Sabbe, L. Scharpé, Stijn Streuvels, Isidoor Teirlinck en Omer Wattez, ‘Tooneelprijskamp’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Leo Goemans, Jozef van Mierlo en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 17 October 1928’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928 (1928)
Isidoor Teirlinck, ‘Een Star in het licht van Boutens Door Herman Teirlinck, bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1933 (1933)
Isidoor Teirlinck, ‘Rede van den Heer Herman Teirlinck, bestuurder van de Koninklijke Vlaamsche Aeademie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1933 (1933)
Isidoor Teirlinck, ‘Lijkrede uitgesproken bij de teraardebestelling van Prof. Dr. Jules Persyn Door Mr Herman Teirlinck, Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1933 (1933)

Secundaire literatuur over Isidoor Teirlinck in de dbnl

[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
G. Engels, D.C. Tinbergen en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 4 (1910)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘[Dicht en proza (vervolg)]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Jan Koopmans en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5 (1911)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck Werkend lid der Academie herzien, bijgewerkt en van een systematische tafel voorzien, alsook van enkele voorafgaande aanteekeningen Door Dr. C. Debaive’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
Maurits Sabbe, ‘Isidoor Teirlinck-Hulde Redevoering door den heer Prof. Dr. M. Sabbe uitgesproken als Voorzitter van het Uitvoerend Comité op de huldezitting te Brussel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘De laatste ronde’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 45 (1945)
August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 4 (1955)
Cyriel Buysse, ‘Isidoor Teirlinck’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1982)
Hilde Desmet, ‘Arm Vlaanderen hybridische roman uit de periode rond de eeuwwisseling door Hilde Desmet (N.F.W.O.-Aspirante)’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1984 (1984)
Rik Van Daele, ‘II. Het traditionele plaatsnamenonderzoek’, ‘1. Van J.F. Willems tot I. Teirlinck (1833-1912)’ In: Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde (1994)
Karel Wauters, ‘Karel Wauters ‘Arm Vlaanderen’ (1884), een literair kruispunt’ In: Verhalen voor Vlaanderen (1997)
Rik Van Daele, ‘‘Tot Dendermonde by Jacobus Ducaju’ Een Dendermonds Reynaertdrukje uit de achttiende eeuw Rik van Daele’, ‘Artikel’ In: Tiecelijn. Jaarboek 4 (jaargang 24) (2011)


Terug naar overzicht