auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
C.P. Tiele

geboren: 16 december 1830 te Leiden
overleden: 11 januari 1902 te Leiden


Biografie(ën) over C.P. Tiele

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 4 (1931)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van C.P. Tiele

Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Eerste reeks, 1897
Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Tweede reeks, 1899
Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Eerste reeks (alleen scans beschikbaar) , 1900 (2de, herziene druk)
Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Tweede reeks (alleen scans beschikbaar) , 1900 (2de, herziene druk)
Hoofdtrekken der godsdienstwetenschap, 1901

Werken vertaald door C.P. Tiele

De kindsheid der godsdiensten (1877)

Primaire teksten van C.P. Tiele elders in de dbnl

Johannes Pols en C.P. Tiele, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
C.P. Tiele, ‘Boekbeschouwing.’, ‘Aart en Oorsprong der Christelijke Godsdienst. Voor Nederlanders bewerkt door Titus (naar Dupuis). Met platen. Te Amsterdam, bij F. Günst. 1859. In gr. 8vo. XXXIX en 390 bl., met 5 gelith. platen. f 3 - :’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1859 (1859)
C.P. Tiele, ‘Het onderwijs in de godsdienstgeschiedenis aan de Leidsche Hoogeschool.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
C.P. Tiele, ‘De oorsprong van het monotheïsme bij de Israëlieten.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Pieter Rutger Feith, E.J. Potgieter, C.P. Tiele en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
C.P. Tiele, ‘De oorsprong der mythologie.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
C.P. Tiele, ‘De geschiedenis van Jezus, en haar nieuwste Duitsche beschrijvingen.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
C.P. Tiele, ‘Een pleidooi tegen de moderne richting.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
C.P. Tiele, ‘De drie heroën der Duitsche letterkunde, door C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
C.P. Tiele, ‘De drie heroën der Duitsche letterkunde. Door C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
C.P. Tiele, ‘De drie heroën der Duitsche letterkunde, door C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
C.P. Tiele, ‘Theologie en godsdienstwetenschap.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
C.P. Tiele, ‘Levensteekenen der moderne theologie.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
C.P. Tiele, ‘De Hindusche godsdiensten in den Oost-Indischen archipel. Door C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1866 (1866)
C.P. Tiele, ‘[Wetenschap en belletrie.]’, ‘Thackeray door C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1868 (1868)
C.P. Tiele, ‘Godsdienstwetenschap en wijsbegeerte in het jongste ontwerp van Wet op het Lager onderwijs.’ In: De Gids. Jaargang 33 (1869)
C.P. Tiele, ‘Levensschets van P.A. de Génestet.’ In: Dichtwerken (1869)
C.P. Tiele, ‘Een probleem der godsdienstwetenschap.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
C.P. Tiele, ‘De ontwikkelingsgeschiedenis van den godsdienst en de hypotheze waarvan zij uitgaat.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
C.P. Tiele en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
C.P. Tiele, ‘Macaulay als redenaar, door prof. C.P. Tiele.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
C.C. Huysmans, Abraham Seyne Kok, Marie Henriëtte Koorders-Boeke, Samuel Adrianus Naber, Carel van Nievelt, Nikolaas Gerard Pierson, C.P. Tiele en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
C.P. Tiele, ‘[Toespraak van de voorzitter, C.P. Tiele]’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1878 (1878)
C.P. Tiele, ‘De jongste Nederlandsche werken over Godsdienst-geschiedenis.’ In: De Gids. Jaargang 48 (1884)
C.P. Tiele, ‘Bijlagen.’, ‘Bijlage I. toespraak van den voorzitter.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890 (1890)
C.P. Tiele, ‘Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.’, ‘Bijlage tot de Handelingen van 1890. Leiden. - E.J. Brill. 1890.’, ‘Levensbericht van Dr. H.N. van Teutem.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890 (1890)
C.P. Tiele, ‘Abraham Kuenen. In memoriam.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)

Secundaire literatuur over C.P. Tiele in de dbnl

D.J. Coster en Willem Jan Knoop, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. Christelijke Volks-Almanak, voor 1856. Nieuwe Serie. Eerste Jaargang. Verzameld door P.A. de Génestet en C.P. Tiele. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. In kl. 8vo. 160 bl. f :-60. 2. Evangelische Volks-Almanak, uitgegeven door de Evangelische Maatschappij. Jaargang 1856. Te Arnhem, bij G.W. van der Wiel. In kl. 8vo. 164 bl. f :-30. 3. Kalender voor de Protestanten in Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll, Hoogleeraar te Amsterdam. Eerste Jaargang. 1856. Te Amsterdam, bij H.W. Mooy. 218 bl. f: -90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Almanak voor het Schoone en Goede, voor het jaar 1857. Onder Redactie van Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint. Te Amsterdam, bij A. Jager. In kl. 8vo. XII en 189 bl., in verg. linnen band f 2-10. Christelijke Volks-Almanak, voor 1857. Nieuwe Serie. 2e Jaargang. Verzameld door P.A. de Génestet en C.P. Tiele. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. In kl. 8vo. VIII, 20 en 160 bl., met 4 in staal gegrav. plaatjes f :-75. Almanak voor Hollandsche Blijgeestigen, voor het jaar 1857. Nieuwe Serie, 11o Jaargang. Te Schoonhoven, bij S.E. van Nooten. Met platen. In kl. 8vo. XII en 192 bl., in karton f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
Jan van Gilse en P.J. Veth, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Almanak voor het Schoone en Goede, voor het Jaar 1858. Te Amsterdam, bij A. Jager. In kl. 8vo. X en 216 bl., met 5 staalplaten en titelvignet, geb. in geheel linnen met verg. stempels en verg. op snede. f 2-10. Christelijke Volks-Almanak, voor het Jaar 1858. Nieuwe Serie. Derde Jaargang. Verzameld door P.A. de Génestet en C.P. Tiele. Te Amsterdam, bij P.N. van Kampen. In post 8vo. VIII, 20 en 152 bl., met 4 staalplaten. f :-75.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Almanak voor het Schoone en Goede, voor het jaar 1859. Te Amsterdam, bij A. Jager. In 12mo. 10 en 220 bl., met 4 staalgravuren en vignet; geb. in linnen met verg. op snede en plat. f 2-10. Christelijke Volks-Almanak voor het jaar 1859. Nieuwe Serie. Vierde Jaargang. Verzameld door P.A. de Genestet en C.P. Tiele. Amsterdam, P.N. van Kampen. In post 8vo. VI, 18 en 156 bl., met 4 staalplaten f : - 75; geb. in linnen en verg. op snede f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1859 (1859)
Pieter Nicolaas Muller, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Wie heeft de waarheid? Een vredewoord in den strijd dezer dagen, door C.P. Tiele, predikant bij de Remonstranten te Rotterdam. (Te) Rotterdam, (bij) P.C. Hoog, 1861. In post 8vo. 24 bladz. Prijs ƒ 0,30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1862 (1862)
Willem Bernard Johannes van Eyk, Conradus Leemans, J. van Loenen Martinet, R. Ch. Nieuwenhuys en W.C. Nieuwenhuyzen, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1865 (1865)
P.A. de Génestet, ‘Facsimile van een brief aan C.P. Tiele.’ In: Dichtwerken (1869)
L.A. Hissink, Antonius van der Linde, D.J. Mom Visch, R. Ch. Nieuwenhuys, F.P.J. Sibmacher Zìjnen en Cornelis Stoffel, ‘Binnenlandsche letterkunde. Bibliographie.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1870 (1870)
Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer en H. Kern, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 41 (1877)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De boeken der vorige maand.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
E.J. Potgieter, ‘Poëtisch morgenrood.’ In: De werken. Deel 16. Studiën en schetsen. Deel 1 (1897)
H.Y. Groenewegen, ‘Over godsdienstwetenschap.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
H.T. Colenbrander, ‘Uit het gidsarchief’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
P.A. de Génestet, Nagelaten brieven (1976)
Toos Streng, ‘6 1865-1869: Ontwikkeling en expansie’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Peter van Dijk, ‘Een domineedichter in zijn context Peter van Dijk’ In: Vooys. Jaargang 15 (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 22 De wetenschap en ‘het onuitsprekelijke’’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)


Terug naar overzicht