auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Lodewijk van Velthem

geboren: ca. 1270
overleden: na 1326 te Waldenrath


Biografie(ën) over Lodewijk van Velthem

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 5 OGI-VER (1824)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 19 (1876)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Lodewijk van Velthem

De Leuvensche kampvechter, 1236 (handschrift)
Spiegel historiael (5 delen), ca. 1283-1325 (handschrift)
Spiegel historiael. Vijfde partie, ca. 1300-1325 (handschrift)
Spiegel historiael. Voortzetting vierde partie, ca. 1300-1325 (handschrift)
Boec van coninc Arthur, 1326 (handschrift)

Uitgaven van Lodewijk van Velthem

Spieghel historiael. Deel 2. Partie II en III, 1863
Spieghel historiael. Deel 3. Partie III en IV, 1863
Spieghel historiael (3 delen), 1863
Spieghel historiael. Deel 1. Partie I, 1863
Spiegel historiael. Vijfde partie. Deel 1, 1906
Spiegel historiael. Vijfde partie (3 delen), 1906-1938
Spiegel historiael. Vijfde partie [alleen brontekst], 1906
Spiegel historiael. Vijfde partie. Deel 2, 1931
Spiegel historiael. Vijfde partie. Deel 3, 1938
De Guldensporenslag, 1979
Spiegel historiael. Voortzetting vierde partie [alleen brontekst], 1998
Merlijn, de tovenaar van koning Arthur, 2004

Werken in een editie van Lodewijk van Velthem

Spiegel Historiael (1982)

Primaire teksten van Lodewijk van Velthem elders in de dbnl

Lodewijk van Velthem, ‘De Leuvensche kampvechter, ten jare 1236.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 1 (1837)
C.P.F. Lecoutere en Lodewijk van Velthem, ‘Een nieuw fragment van Lodewijk van Velthem's ‘Spiegel Historiael’.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)

Secundaire literatuur over Lodewijk van Velthem in de dbnl

anoniem Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, ‘VI. Rijm. Gesmyde. Voorboeg. Gereide. Lyden.’ In: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)
Balthazar Huydecoper, Proeve van taal- en dichtkunde (4 delen) (1782-1794)
Hendrik van Wijn, ‘Vierde avondstond.’ In: Historische en letterkundige avondstonden (1800)
Jeronimo de Vries, ‘Vierde hoofddeel. Besluit of kort overzigt der vorderingen en verachteringen van de Nederduitsche dichtkunst gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
Jeronimo de Vries, ‘Tweede afdeeling. Veertiende eeuw.’ In: Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde (1810)
J.F. Willems, ‘Vierde afdeeling. Tael- en Dichtkunde der Belgen in de veertiende eeuw.’ In: Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden (1819-1824)
W.J.A. Jonckbloet, ‘Over het gedicht De Leuvensche kampvechter. (Belgisch Museum, I, bl. 26.)’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
F.A. Snellaert, ‘Tweede tijdvak.’ In: Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1850)
C.P. Serrure, ‘De pastoor van Velthems Spiegel Historiael.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 1 (1855)
Ph. Blommaert, ‘De pastoor van Velthems Spiegel Historiael.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2 (1858)
J. Verdam, ‘Velthem's episoden uit Hildegardis.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 1 (1881)
W.J.A. Jonckbloet, ‘V. De romantiek in de hand der klerken’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 2: De middeleeuwen (2) (1889)
G. Kalff, ‘Tusschenspel. Ontkieming van het Nationaliteitsgevoel.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 1 (1906)
W.L. de Vreese, ‘Velthem IV, 22, 65.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 40 (1921)
J. te Winkel, ‘XXI. Lodewijc van Velthem.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
J. te Winkel, ‘X. De Britsche ridderromans.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 1: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (1) (1922)
P.J. Blok, ‘Aanhangsel’, ‘De bronnen onzer geschiedenis vóór 1300’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 1 (1923)
Jozef van Mierlo, ‘De leerende dichtkunst’, ‘Wetenschap en kennis op rijm’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 2 (1940)
anoniem Moriaen, ‘II. Taalkundige inleiding’, ‘1. Het Haagse handschrift (Lodewijc van Velthem)’ In: Moriaen (1971)
Bart Besamusca, ‘Velthems Merlijn-continuatie: De Munsterse fragmenten’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 76 (1983)
anoniem Lanceloet en het hert met de witte voet, ‘Inleiding’ In: Lanceloet en het hert met de witte voet (1984)
Tom Hage, ‘Lodewijk van Velthem: pastoor tussen kerk en wereld’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 87 (1994)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Jan Willem Klein ‘Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk’ Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 111 (1995)
Jan Willem Klein, '"Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk". Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek' (1995)
Bart Besamusca, 'The Medieval Dutch Arthurian Material' (2000)
Marjolein Hogenbirk, ‘Recensies’, ‘Middelnederlandse Merlijn vertaald’ In: Madoc. Jaargang 2004 (2004)


Terug naar overzicht