auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Victor E. van Vriesland

geboren: 27 oktober 1892 te Haarlem
overleden: 29 oktober 1974 te Amsterdam


Biografie(ën) over Victor E. van Vriesland

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1975 (1975)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Victor E. van Vriesland

De cultureele noodtoestand van het Joodsche volk, 1915
Herman Hana, 1920
Der verlorene Sohn, 1925
Het afscheid van de wereld in drie dagen, 1926
Voorwaardelijk uitzicht, 1929
Havenstad, 1933
Herhalingsoefeningen, 1935
De ring met de aquamarijn, 1939
Levend land. Openluchtspel, 1939
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen (3 delen), 1939-1954
Winterboek, 1939
In den hof van Eros, 1940
Grondslag van verstandhouding, 1946
Vooronderzoek, 1946
Grondslag van verstandhouding, 1947 (2de druk)
Drievoudig verweer, 1949
Le vent se couche, 1949
Vereenvoudigingen, 1952
Het afscheid van de wereld in drie dagen, 1953 (4de druk)
De onverzoenlijken, 1954
Kortschrift, 1954
Onderzoek en vertoog, 1958
Onderzoek en vertoog 1, 1958
Onderzoek en vertoog 2, 1958
Tegengif, 1959
Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde, 1962
Verzamelde gedichten, 1968
Bijbedoelingen, 1972
Spiegel van de Nederlandse poëzie, 1984 (5de, herziene druk)
De spiegel van de Nederlandse poëzie. Deel 1. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers, 1986 (2de druk)

Uitgaven van Victor E. van Vriesland

Spiegel van de Nederlandse poëzie (2 delen), 1979
Klopsignalen, 1980
Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor E. van Vriesland 1925-1935, 2009

Werken in een editie van Victor E. van Vriesland

Nagelaten verzen (1934)
Allerlei mensen (1954)
De nuchtere minnaar, en andere verhalen (1954)

Werken vertaald door Victor E. van Vriesland

De kinderkruistocht (1931)
Süsz, de Jood (1939)
De geschiedenis van Caliste (1942)

Primaire teksten van Victor E. van Vriesland elders in de dbnl

Victor E. van Vriesland, ‘Gedichten Door Victor E. van Vriesland’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
Victor E. van Vriesland, ‘Exaltatiën Door Victor E. van Vriesland’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Victor E. van Vriesland, ‘De fluitspeler Door Victor E. van Vriesland’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Victor E. van Vriesland, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Victor E. van Vriesland, ‘Herdenking van Johan Andreas dèr Mouw Door Victor E. van Vriesland’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Victor E. van Vriesland, ‘Aanteekening’ In: Brahman. Deel 2 (1920)
Victor E. van Vriesland, ‘Ontvreemde dag.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Victor E. van Vriesland, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Victor E. van Vriesland, ‘Nocturne.’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland / Drie kleine strofen’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland / Het twee-eenig einde’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland / Programma’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
Victor E. van Vriesland, ‘Verzen.’ In: De Gids. Jaargang 93 (1929)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland: Het woord in de poëzie van Paul Valéry ’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland: Duinwandeling’ In: Erts. Letterkundig jaarboek. Jaargang 4 (1930)
Victor E. van Vriesland, ‘Inleiding tot Defresne's Eethuis’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
Victor E. van Vriesland, ‘Na een jaar’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Victor E. van Vriesland, ‘Dialogue à contre-jour’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Victor E. van Vriesland, ‘Dédicace’ In: Forum. Jaargang 1 (1932)
Victor E. van Vriesland, ‘[Tweede jaargang, No. 5]’, ‘Inleidende Aanteekening’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Menno ter Braak, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants, Simon Vestdijk, Victor E. van Vriesland en Gerard Walschap, ‘[Derde jaargang, No. 1]’, ‘Ter inleiding bij den nieuwen jaargang’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Victor E. van Vriesland, ‘Projectie’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Victor E. van Vriesland, ‘Rue de l'Écluse’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Victor E. van Vriesland, ‘De oude dichter’ In: Forum. Jaargang 3 (1934)
Victor E. van Vriesland, ‘Gedragslijn’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Victor E. van Vriesland, ‘Avondlijk Tweegesprek tusschen den Dichter en de Harmonica’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Victor E. van Vriesland, Forum. Jaargang 4 (1935)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Karakter en peil van het hedendaagsche proza’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 15 (1937-1938)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Terme’ In: Gemeenschap. Jaargang 16 (1940)
Victor E. van Vriesland, ‘August von Platen Sonnetten no 61’ In: De Gids. Jaargang 104 (1940)
Victor E. van Vriesland, ‘Inleiding’ In: De geschiedenis van Caliste (1942)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland De bevrijding van Dalfsen’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
J.C. Bloem, Martinus Nijhoff, A. Roland Holst, M. Vasalis en Victor E. van Vriesland, ‘Leo Vroman Vijf vertaalde gedichten’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland De bevrijding van Dalfsen fragment’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland De erfzonde van het individualisme’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Existentie’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland In memoriam Gerrit Achterberg’ In: Maatstaf. Jaargang 9 (1961-1962)
J. Bernlef, Ad den Besten, Piet Calis, Jan G. Elburg, Karel Jonckheere, Paul Rodenko, Gabriël Smit, Victor E. van Vriesland en Jan Walravens, ‘Terugblik en perspectief Enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
James Brockway, A.J. Dekker, N.A. Donkersloot, Roel Houwink, P.J. Meertens, A. Middeldorp, Paul Rodenko, A. Roland Holst, A.L. Sötemann, Simon Vestdijk, Simon Vinkenoog, Bert Voeten en Victor E. van Vriesland, ‘Getuigenissen’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Bij nader inzien’ In: Maatstaf. Jaargang 10 (1962-1963)
Anton van Duinkerken, Jan Engelman, Maurice Gilliams, Pierre Kemp, Karel Meeuwesse, L.J. Rogier en Victor E. van Vriesland, ‘Documentatie van een feest’ In: Roeping. Jaargang 38 (1962-1963)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Solipsisme’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Verandering’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Het einde van het tijdschrift Forum’ In: Maatstaf. Jaargang 11 (1963-1964)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland | Ondoordacht’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
Victor E. van Vriesland, De Gids. Jaargang 127 (1964)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Naschrift’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Menno ter Braak, Marnix Gijsen, Raymond Herreman, E. du Perron, Victor E. van Vriesland en D. Zijlstra, ‘III Honing en peper in brieven’ In: De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Menno ter Braak, E. du Perron en Victor E. van Vriesland, ‘IV Bijlagen, citaten en al eens een wederwoord’ In: De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland 27-10-1892’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Victor E. van Vriesland, ‘Ontmoeting met Carry van Bruggen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 9 (1965-1966)
A. Roland Holst, Bert Voeten en Victor E. van Vriesland, ‘In memoriam J.C. Bloem’ In: De Gids. Jaargang 129 (1966)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland vernieling en vernieuwing’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland dwalend’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Martien J.G. de Jong, Daniel de Lange, K. Lekkerkerker, P. Maliepaard, W.J. van der Molen, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, A. Roland Holst, Louise van Santen, Jeanne van Schaik-Willing, J.W. Schulte Nordholt, Abram de Swaan, Eva Tas, Adriaan van der Veen, Bert Voeten, Victor E. van Vriesland en Nico Wijnen, ‘In memoriam’ In: De Gids. Jaargang 133 (1970)
Victor E. van Vriesland, ‘Bijlage’ In: Brieven aan Frederik van Eeden (1970)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland weemoed anno 1900’ In: Maatstaf. Jaargang 18 (1970-1971)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland afgegrensde dading’ In: Maatstaf. Jaargang 19 (1971-1972)
Victor E. van Vriesland, ‘[Nummer 6]’, ‘victor e. van vriesland diner’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland [gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland a thing of beauty’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Victor E. van Vriesland, ‘victor e. van vriesland klopsignalen’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Victor E. van Vriesland, ‘Victor E. van Vriesland Uchtendgloren’ In: Maatstaf. Jaargang 21 (1973)
Victor E. van Vriesland, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Victor E. van Vriesland 1925-1935 (2009)

Secundaire literatuur over Victor E. van Vriesland in de dbnl

Martin Permys, ‘Schrijver en critiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 21 (1922)
G.H. 's- Gravesande, Den Gulden Winckel. Jaargang 26 (1927)
G.H. 's- Gravesande, ‘Victor E. van Vriesland’ In: Sprekende schrijvers (1935)
E.W. Beth, E.J. Dijksterhuis, A.M. van der Giezen, A.N. Molenaar en Martin Permys, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
Menno ter Braak, ‘Poëzie en volk’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
F. Bellens, Fl. Bertiau, A. Boone, L. Bruyns, H. de Clercq, Albert Deblaere, Michiel Dierickx, M. Engelborghs, J. De Fraine, P. Huizing, Gaston de Jaegher, Emiel Jan Janssen, J. Markey, W. Peters, Jac. de Rooy en J. van Torre, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 3 (1949-1950)
Menno ter Braak, ‘Het Rijk der Kristallen’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Albert Vigoleis Thelen, ‘Open brief aan de President van het Nederlandse P.E.N.-centrum, de heer Victor E. van Vriesland’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Menno ter Braak, ‘Van poëzie naar proza’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Menno ter Braak, ‘Muddling through’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘van Vriesland 1892-1974’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Alfred Kossmann, ‘Alfred Kossmann Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
Martinus Nijhoff, ‘Veertig jaar dichterlijke arbeid Victor E. van Vriesland: ‘Drievoudig verweer’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 1 (1962)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 2 (1964)
Maurice Roelants, ‘Maurice Roelants Repliek’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Maurice Roelants, ‘Maurice Roelants Dupliek’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3 (1965)
Maurice Roelants, De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 4 (1967)
Adriaan Morriën, ‘2’ In: Cryptogram (1968)
Adriaan Morriën, ‘11’ In: Cryptogram (1968)
Adriaan Morriën, ‘9’ In: Cryptogram (1968)
Alfred Kossmann, ‘[Nummer 3]’, ‘alfred kossmann lezen over eigen werk’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Martien J.G. de Jong, ‘Victor E. van Vriesland.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 15 (1972)
Jo Landheer, ‘jo landheer terugblik’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Alfred Kossmann, ‘alfred kossmann verslag van een dwaling’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Martien J.G. de Jong, ‘martien j.g. de jong een lemma voor victor van vriesland’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Eldert Willems, ‘eldert willems tekens van het aanwezige over het werkelijkheidsgehalte in letterkunde’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Gerard Zalsman, ‘g. zalsman van vriesland in rotterdam’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Jeanne van Schaik-Willing, ‘jeanne van schaik-willing terugdenkend’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Sadi de Gorter, ‘sadi de gorter à tout seigneur tout honneur (ere wie ere toekomt)’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
[tijdschrift] Maatstaf, ‘e. verbeek victor van vrieslands eigenmachtige groei’ In: Maatstaf. Jaargang 20 (1972-1973)
Sonja Prins, ‘Sonja Prins Ter nagedachtenis van Vic van Vriesland’ In: De Gids. Jaargang 138 (1975)
Erwin D. A. Penning, ‘Spiegeltje, Tekentje Aan De Wand Hans Is Verward In Nederland!’ In: Poëziekrant. Jaargang 3 (1979)
H. Marsman, ‘Twee bloemlezingen’, ‘Victor E. van Vriesland’ In: Critisch proza (1979)
Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Lisette Lewin, ‘23. Literair proza, poëzie en de pers’ In: Het clandestiene boek 1940-1945 (1983)
Dirk Kroon, ‘Victor E. van Vriesland 1892-1974’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
E.K. Grootes, 'De canon van Komrij' (1987)
Cola Debrot, ‘De omwegen van Van Vriesland’ In: Verzameld werk 5. Over literatuur (1987)
Wim Schouten, ‘Vanaf 1946’ In: Een vak vol boeken (1988)
Adriaan Venema, ‘4’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Dirk Kroon, ‘Van Vrieslands Spiegel en de poëzie’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 11 (1993)
Stance Eenhuis, ‘De jaren vijftig’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
A.L. Sötemann, ‘Dichters die nog maar namen lijken Victor E. van Vriesland’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Léon Hanssen, ‘Hoofdstuk 6 De verte van Europa’ In: Sterven als een polemist: Menno ter Braak 1930-1940 (2001)
S.A.J. van Faassen, ‘Document Sjoerd van Faassen Een aanvulling op Brieven van E. du Perron’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
G.J. Dorleijn en Sandra van Voorst, ‘[Nummer 4]’, ‘Gillis Dorleijn & Sandra van Voorst Tussen instituut voor propaganda en Hoge Raad voor de Kunst PEN Nederland en het naoorlogse vertaalbeleid’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 8 (2009)
Ant Faber, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Ant Faber 1931-1938 (2009)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie) (2009)
J. Slauerhoff, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J.J. Slauerhoff 1934-1935 (2009)
Menno ter Braak, ‘Muddling through’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Van poëzie naar proza’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)
Menno ter Braak, ‘Het rijk der kristallen’ In: Vaderlandartikelen 1937 (2009)


Terug naar overzicht