auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Julius Vuylsteke

geboren: 10 november 1836 te Gent
overleden: 16 januari 1903 te Gent

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Julius


Biografie(ën) over Julius Vuylsteke

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Julius Vuylsteke

Zwijgende liefde, 1860
Le question flamande et le libéralisme, 1861
Uit het studentenleven en andere gedichten, 1868
Verzamelde gedichten (3 delen), 1887 (2de druk)
Verzamelde prozastukken, 1887-1891
Oorkondenboek van de stad Gent. Deel 1, 1900
Klauwaard en Geus, 1905

Uitgaven van Julius Vuylsteke

De rekeningen der stad Gent. Uitgegeven door de Maatschappij van Nederlandsche letterkunde en geschiedenis, te Gent. Tijdvak van Jacob van Artevelde: 1336-1349. (3 delen), 1874-1885
Verzamelde gedichten, 1881

Secundaire literatuur over Julius Vuylsteke in de dbnl

Mina Kruseman, Mijn leven (1877)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 51 (1887)
Willem Kloos, De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘De Vlaamsche Muziek.’ In: Neerlandia. Jaargang 8 (1904)
Paul Fredericq, ‘Hoofdstuk VII De Vlaamsche Beweging na de invoering der evenredige vertegenwoordiging (1900-1904)’ In: Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging (1906-1909)
Paul Fredericq, ‘Hoofdstuk II De drie eerste taalwetten van 1873, 1878 en 1883’ In: Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging (1906-1909)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘[De dichters]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
G. Kalff, ‘I. De poezie. Jan van Beers (1821-'88). Frans de Cort (1834-'78). Julius de Geyter (1830-1905). Julius Vuylsteke (1836-1903). Jan van Droogenbroeck (1835-1902). Emanuel Hiel (1834-'99). Guido Gezelle (1830-'99).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Maurits Basse, ‘Hoofdstuk IV. Het extremisme.’ In: De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930 (1930-1933)
Carlos Tindemans, ‘het nederlandsch tooneelverbond een mislukt eksperiment in nederlandse toneelsamenwerking’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 15 (1972)
Ludo Milis, ‘Frans-Vlaanderen in de belangstelling van de negentiende-eeuwse Vlaamse intellektuelen Prof. dr. Ludo Milis’ In: De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français. Jaargang 1977 (1977)
R.F. Lissens, ‘Colligite ‘Aen Mynheer Julius’ verminkt’ In: Gezelliana. Jaargang 8 (1977)


Terug naar overzicht