auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P.J. van Winter

geboren: 2 augustus 1895 te Utrecht
overleden: 6 maart 1990 te Groningen


Biografie(ën) over P.J. van Winter

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1991 (1991)

Werken van P.J. van Winter

Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Deel 1, 1927
Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Deel 1-2, 1927-1933
Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Deel 2, 1933
Nederlanders over de zeeën, 1955 (2de, herziene druk)

Uitgaven van P.J. van Winter

Nederlanders over de zeeën, 1940

Werken in een editie van P.J. van Winter

Nederlanders over de zeeën (1940)

Primaire teksten van P.J. van Winter elders in de dbnl

P.J. van Winter, ‘Iets over taal en stijl van Dr. Abraham Kuyper.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 15 (1921)
P.J. van Winter, ‘[Staphorst, Nicolaas van]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
P.J. van Winter, ‘[Kemp, François Adriaan van der]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
P.J. van Winter, ‘[Hasselt, Mr. Willem Hendrik van]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
P.J. van Winter, ‘[Neufville, Jean de]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
P.J. van Winter, ‘[Stadnitski, Pieter]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8 (1930)
P.J. van Winter, ‘Nederlanders op nieuwe markten’ In: De Gids. Jaargang 98 (1934)
P.J. van Winter, ‘Vijftig jaar cultuurstrijd aan den Witwatersrand’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
P.J. van Winter, ‘Voortrekkers en Trekboeren in de Geschiedenis van Zuid-Afrika’ In: De Gids. Jaargang 102 (1938)
F. Bordewijk, H.T. Colenbrander, J.H. Plantenga en P.J. van Winter, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 103 (1939)
P.J. van Winter, ‘Willem Johannes Leyds Magelang, 1 Mei 1859-'s-Gravenhage, Mei 1940’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1942 (1942)
P.J. van Winter, ‘Dr Leyds en Zuid-Afrika Door Jhr Dr P.J. van Winter’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1942 (1942)
P.J. van Winter, ‘De ontwerpen van de Unie van Utrecht, Medegedeeld door Prof. Jhr. P.J. van Winter’ In: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 64 (1943)
P.J. van Winter, ‘Johannes Cornelis Westermann (Laren, 11 Juni 1905 - Rotterdam, 28 November 1945)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1948-1949 (1948-1949)
P.J. van Winter, ‘P.J. van Winter De apartheids-politiek in Zuid-Afrika’ In: De Gids. Jaargang 118 (1955)
P.J. van Winter, ‘Louisiana gekocht en betaald’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 75 (1961)
P.J. van Winter, ‘Prof. Van Winter over de verhoudingen in Zuid-Afrika’ In: Neerlandia. Jaargang 66 (1962)
W.Ph. Coolhaas, W. Jappe Alberts, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann en P.J. van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 84 (1969)
F. Bakker, E.P. de Booy, J.R. Bruijn, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, C.J.A. Genders, H. vander Haegen, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, W.R.H. Koops, R. van Uytven, M. de Vroede en P.J. van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 87 (1972)
C.W. Roldanus en P.J. van Winter, ‘[Necrologie]’, ‘In memoriam Dr. C.W. Roldanus 1889-1972’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 87 (1972)
Y. Botke, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, A.Th. van Deursen, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, J. IJsewijn, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.G. Jongkees, W.R.H. Koops, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, J.Th. Minderaa, G.N. van der Plaat, E. Roebroeck, Jan Roegiers, L. van Tongerloo, R. van Uytven, S. Vellenga, Oebele Vries, Y.P.W. van der Werff en P.J. van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)
F. Bakker, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, C.J.A. Genders, F. Hijszeler, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, C. Koeman, G.J. Meijer, A.F. Mellink, G.N. van der Plaat, C.S.M. Rademaker, H. Sarfatij, Ivo Schöffer, E. Stols, L. van Tongerloo, R. van Uytven, M. de Vroede, E.H. Waterbolk, A.W. Willemsen, P.J. van Winter en Hajo Zwager, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)

Secundaire literatuur over P.J. van Winter in de dbnl

H.T. Colenbrander, ‘Krugers Hollanders’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
Fr. van Baarle, E. De Cooman, Michiel Dierickx, Marc Dykmans, Emiel Jan Janssen, G. Neefs, Em. Peeters en F. De Raedemaeker, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 8 (1940-1941)
E.J. Dijksterhuis, G.P. Frets, C.H. de Goeje, L. van den Ham, C.J. Kelk, J.C.H. de Pater en C.W. Roldanus, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 110 (1947)
E.J. Dijksterhuis, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 116 (1953)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Zuid-Afrika’ In: Neerlandia. Jaargang 69 (1965)
G.W.B. Borrie, I.J. Brugmans, L. Brummel, L. van Buyten, Jan Craeybeckx, J. Everaert, H.P.H. Jansen, Pierre Jeannin, E.H. Kossmann, A.F. Mellink, J.J. Poelhekke, Chris Vandenbroeke, T.J. Veen, W.M. Zappey en Hajo Zwager, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
Gustaaf Asaert, J. Bekers, W.P. Blockmans, A.Th. van Deursen, H.P.H. Jansen, Pierre Jeannin, A.A. de Jonge, Ton Kappelhof, A.E. Kersten, Ludo Milis, Els Muijlaert, G.J. Schutte, R. van Uytven, T.J. Veen, Dirk Hubert Verelst en C.L. Verkerk, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Ter aanvulling’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 10 (1992)
E.H. Kossmann, ‘26 Jhr P.J. van Winter (l895-1990)’ In: Familiearchief (1998)


Terug naar overzicht