Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5. A. Siffer, Gent / L.J. Veen, Amsterdam 1892


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vondeliana.

Verschenen:

1.Eene Inleiding tot Vondel, door Albert Verwey. Amsterdam, W. Versloys, 1892.
2.Eene verhandeling over de beoefening van Vondel, in den Nederlandschen Spectator (18 Juni, no 25) van W. Doorenbos.illustratie