Forum. Jaargang 2

bron

Forum. Jaargang 2. Reflex, Utrecht 1980

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr _for003193301_01
logboek

- 2004-07-06 MG colofon toegevoegd

- 2005-02-11 JvdH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 29 1402

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede jaargang van het tijdschrift Forum uit 1933, onder redactie van Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants. Voor de digitalisering is gebruik gemaakt van de fotomechanische herdruk uit 1980.

 

redactionele ingrepen

p. XI: Duitsche → Duistere, ‘Vestdijk, S., Valéry en het Duistere Vers’

 

Bij de omzetting van het oorspronkelijke tekstverwerkingsbestand naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. II, VIII, XII) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. I)]

Forum II

 

[pagina ongenummerd (p. III)]

Forum

Maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants
Redactie-secretaris: Everard Bouws

 

Tweede Jaargang

 

Reflex - Utrecht, 1980

 

[pagina ongenummerd (p. IV)]

Oorspronkelijk verschenen bij Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam, 1932.

ISBN JRG. 1 90 6322 034 0, JRG. 2 90 6322 035 9, JRG. 3 90 6322 036 7, JRG. 4 90 6322 037 5, ISBN compleet 90 6322 033 2.

Deze facsimile-uitgave kwam tot stand in samenwerking met Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar B.V. te Den Haag.

© Diverse auteurs en Nijgh & Van Ditmar B.V., 1932-1935.

Druk: Van den Dool, Sliedrecht.

 

[pagina ongenummerd (p. V)]

Forum

 

Maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants
Redactie-secretaris: Everard Bouws

 

Tweede Jaargang I

 

1933
Nijgh & Van Ditmar N.V.
Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. VI)]

Inhoud[*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.]


  Blz.
Aart, R. van, Op een Scheikundeleeraar 291
Arnet, Man, Ik en de Saxophonist 372
Bendien, J., De nieuwe Zakelijkheid in de Schilderkunst 292
Bourbon, Louis de, Enfantine 109
Bourbon, Louis de, Salomé 110
Bourbon, Louis de, Desperado 111
Bourbon, Louis de, Late Rit 112
Braak, Menno ter, Dr. Dumay verliest 1 123, 207, 261, 377, 454
Braak, Menno ter, Hitler, Ebenbild des Herrn 341
Elsschot, Willem, Tot den Arme 34
Elsschot, Willem, De Bult spreekt 35
Elsschot, Willem, De Klacht van den Oude 36
Elsschot, Willem, Het Huwelijk 38
Frenkel, M.B., Boef 453
Gans, J., Contraflirt met de Revolutie 304
Gelderen, Jaap van, De Verantwoordelijkheid van de Kunstenaar 197
Greshoff, J., A.C. Willink 113
Greshoff, J., De Historische Hagenaar 373
Harrenstein-Schräder, A., De nieuwe Zakelijkheid in de Schilderkunst 292
Marsman, H., ‘Naamloos en Ongekend’ 54
Marsman, H., De Dood van het Vitalisme 256
Marsman, H., Terugkeer uit den Vreemde 429
Marsman, H., Ontmoeting in het Donker 431
Marsman, H., Katholieke Poëzie 488
Mouw, Joh. Andreas dèr, Nagelaten Verzen 331

 

 

[pagina ongenummerd (p. VII)]


Nijlen, Jan van, Treurmarsch voor twee Ooms 413
Nijlen, Jan van, Het Ziekenhuis 414
Nijlen, Jan van, De oude Idealist 415
Nijlen, Jan van, Ziekte 416
Perron, E. du, Over Poëzie met Voorbeelden 61
Perron, E. du, Flirt met de Revolutie 81
Perron, E. du, De smalle Mens 163
Perron, E. du, Een Hollander dicht een Spaansche Ballade 318
Perron, E. du, Bij een trio Toneelprestaties 478
Putman, Willem, De Maaltijd 100
Roos, Elisabeth de, De manier voor goede Verstaanders 39
Slauerhoff, J., Nachtelijke Wapenschouwing 249
Slauerhoff, J., Aardbeving Nicaragua 252
Slauerhoff, J., Dialogue Mystique 253
Slauerhoff, J., De Dood van Dutrou Bornier 417
Terborgh, F.C., De Grieksche 367
Vestdijk, S., Tuinen bij Wind en Weer 50
Vestdijk, S., Hovelingen 202
Vestdijk, S., De Verleider 204
Vestdijk, S., De Kermismeid 205
Vestdijk, S., Narcissus 206
Vestdijk, S., Over de Dichteres Emily Dickinson 346, 432
Vries, Hendrik de, Drie Gedichten van Edgar Allan Poe 57
Vries, Hendrik de, Vier Gedichten van Edgar Allan Poe 189
Vriesland, Victor E. van, Inleidende Aanteekening bij de Nagelaten Verzen van Joh. Andreas dèr Mouw 329
Vriesland, Victor E. van, De Prins weergekeerd 161
Panopticum-stukken van: Menno Ter Braak, J. Greshoff, L. Van Der Key, J. Last, H. Marsman, E. du Perron, Elisabeth de Roos, J. Slauerhoff, S. Vestdijk, Hendrik de Vries 74, 157, 244, 325, 407, 490
Reproducties naar: Otto Dix, Spies, Kandinsky, Edward Wadsworth en A.C. Willink.  

 

 

[pagina ongenummerd (p. IX)]

Forum

 

Maandschrift voor letteren en kunst
Onder leiding van: Menno ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants
Redactie-secretaris: Everard Bouws

 

Tweede Jaargang II

 

1933
Nijgh & Van Ditmar N.V.
Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. X)]

Inhoud[*) De cursief gedrukte titels staan voor gedichten.]


  Blz.
Aart, R. van, Uit Vrees 613
Binnendijk, D.A.M., Het Portret 780
Bourbon, Louis de, Moeder 529
Bourbon, Louis de, Spahi 723
Bourbon, Louis de, Nocturne 724
Bourbon, Louis de, Klacht 889
Braak, Menno ter, Jakob Wassermann en ‘Die Sammlung’ 701
Braak, Menno ter, Paapsche Sympathieën 743
Braak, Menno ter, Een Schrijver na zijn Dertigste Jaar 841
Buyle, Frans, Uitbloei 888
Debrot, Cola, De Mapen 561, 686, 732
Elsschot, Willem, Kaas 497, 595, 659, 705, 781
Frenkel, M.B., De Minnaar 741
Frenkel, M.B., Noordwijk 742
Greshoff, J., Bruine Liedjes 794
Groot, Taeke de, Zondagmiddag-emotie 685
Marsman, H., Drijfzand 614
Nijlen, J. van, Carpe Diem 862
Nijlen, J. van, De desperate Dronkaard 863
Perron, E. du, Als Voorbeeld van Hygiëne 519
Perron, E. du, Aan Ambrosia 550
Perron, E. du, De Menselike Staat bij Kookpunt 581
Perron, E. du, De Grote Dingen van de Planken 641
Perron, E. du, Written in Dejection 797

 

 

[pagina ongenummerd (p. XI)]


Redactie, Overgang 833
Reuling, Josine, Een oude Meneer en Ik 532
Roos, Elisabeth de, Het Sprookje voor het Sprookje 725
Roos, Elisabeth de, Bij een ‘Slechte Roman’ 890
Slauerhoff, J., Samenval 638
Slauerhoff, J., Fernando Po 640
Slauerhoff, J., Cherchez la Femme 811
Slauerhoff, J., Oud 836
Slauerhoff, J., Nog 837
Slauerhoff, J., Nocturne 838
Slauerhoff, J., Territorio 840
Steen, Eric van der, Zuidelijke Bloemenmarkt 895
Varangot, Victor, Het Evangelie der Ironie 542
Varangot, Victor, Illusie 885
Vestdijk, S., Kampong in Soerabaja 593
Vestdijk, S., Potiphar's Vrouw 594
Vestdijk, S., Eine neue Kritik über Prust 619
Vestdijk, S., Een, Twee, Drie, Vier, Vijf 673
Vestdijk, S., Valéry en het Duistere Vers 761
Vestdijk, S., Het Veer 864
Voortman, Albert C.A., Als tante Aagje heeft nagedacht 810
Vries, Hendrik de, De Verbijsterde 517
Vries, Hendrik de, Spaansche Volksliederen 880
Walschap, Gerard, Trouwen 625

 

 

Panopticum-stukken van: Menno ter Braak, J. Greshoff, Chr. de Graaff, E. du Perron, A. Vigoleis Thelen, S. Vestdijk.

 

[pagina ongenummerd (p. XIII)]

2e jaargang No 1  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

 

[pagina ongenummerd (p. XIV)]

Inhoud Januari 1933


    Blz.
Menno ter Braak. Dr. Dumay verliest (1) 1
Willem Elsschot Verzen van vroeger 34
Elisabeth de Roos De manier voor goede Verstaanders 39
S. Vestdijk Tuinen bij Wind en Weer 50
H. Marsman ‘Naamloos en Ongekend’ 54
Hendrik de Vries Drie Gedichten van Edgar Allan Poe 57
E. du Perron Over Poëzie met Voorbeelden 61
Panopticum Hendrik de Vries, S. Vestdijk, E.d.P., Gr., M.t.B. 74

 

 

In verband met de publicatie van de roman ‘Dr. Dumay verliest...’ wordt de omvang van het tijdschrift tijdelijk vergroot.

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari - 31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3. - per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *3)]

2e jaargang No 2  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *4)]

Inhoud februari 1933


    Blz.
E. du Perron Flirt met de Revolutie 81
Willem Putman De Maaltijd 100
Louis de Bourbon Vier Gedichten 109
J. Greshoff A.C. Willink 113
Menno ter Braak Dr. Dumay verliest... (2) 123
Panopticum M.t.B. en H. Marsman 157
A.C. Willink Reproducties van Werk  

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *11)]

2e jaargang No 3  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *12)]

Inhoud maart 1933


    Blz.
  De Prins weergekeerd 161
E. du Perron De smalle Mens 163
Hendrik de Vries Vier Gedichten van Edgar Allan Poe 189
Jaap van Gelderen De Verantwoordelijkheid van de Kunstenaar 197
S. Vestdijk Hovelingen 202
S. Vestdijk De Verleider 204
S. Vestdijk De Kermismeid 205
S. Vestdijk Narcissus 206
Menno ter Braak Dr. Dumay verliest... (3) 207
Panopticum M.t.B., E.d.R., Gr., S.V. 244

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactiesecretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *15)]

2e jaargang No 4  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *16)]

Inhoud april 1933


    Blz.
J. Slauerhoff Nachtelijke Wapenschouwing 249
J. Slauerhoff Aardbeving Nicaragua 252
J. Slauerhoff Dialogue Mystique 253
H. Marsman De Dood van het Vitalisme 256
Menno ter Braak Dr. Dumay verliest... (4) 261
R. van Aart Op een Scheikundeleeraar 291
J. Bendien De nieuwe Zakelijkheid in de Schilderkunst 292
A. Harrenstein Schräder De nieuwe Zakelijkheid in de Schilderkunst 292
J. Gans Contraflirt met de Revolutie 304
E. du Perron Een Hollander dicht een Spaansche Ballade 318
Panopticum E.d.P., Gr., H.d.V. 325

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *23)]

2e jaargang No 5  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *24)]

Inhoud mei 1933


    Blz.
Joh. Andreas dèr Mouw Nagelaten Verzen 329
Menno ter Braak Hitler, Ebenbild des Herrn 341
S. Vestdijk Over de Dichteres Emily Dickinson (1) 346
F.C. Terborgh De Grieksche 367
Man Arnet Ik en de Saxophonist 372
J. Greshoff De Historische Hagenaar 373
Menno ter Braak Dr. Dumay verliest (5) 377
Panopticum H. Marsman, J. Slauerhoff, J. Greshoff 407

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *29)]

2e jaargang No 6  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *30)]

Inhoud juni 1933


    Blz.
Jan van Nijlen Treurmarsch voor twee Ooms 413
Jan van Nijlen Het Ziekenhuis 414
Jan van Nijlen De oude Idealist 415
Jan van Nijlen Ziekte 416
J. Slauerhoff De Dood van Dutrou Bornier 417
H. Marsman Twee Verzen 429
S. Vestdijk Over de Dichteres Emily Dickinson (2) 432
M.B. Frenkel Boef 453
Menno ter Braak Dr. Dumay verliest (6) 454
E. du Perron Bij een trio Toneelprestaties 478
H. Marsman Katholieke Poëzie 488
Panopticum M.t.B., Ludovicus van der Key, Jef Last 490

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *34)]

2e jaargang No 7  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *36)]

Inhoud juli 1933


    Blz.
Willem Elsschot Kaas (1) 497
Hendrik de Vries De Verbijsterde 517
E. du Perron Als Voorbeeld van Hygiëne 519
Louis de Bourbon Moeder 529
Josine Reuling Een oude Meneer en Ik 532
Victor Varangot Het Evangelie der Ironie 542
E. du Perron Aan Ambrosia  
Panopticum M.t.B., Gr.  

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *38)]

2e jaargang No 8  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *39)]

Inhoud augustus 1933


    Blz.
Cola Debrot De Mapen (1) 561
E. du Perron De Menselike Staat bij Kookpunt 581
S. Vestdijk Kampong in Soerabaia 593
S. Vestdijk Potiphar's Vrouw 594
Willem Elsschot Kaas (2) 595
R. van Aart Uit Vrees 613
H. Marsman Drijfzand 614
S. Vestdijk Eine neue Kritik Über Prust 619
Panopticum Gr., M.t.B. 623

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoons-namen.

 

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari - 31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *42)]

2e jaargang No 9  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *43)]

Inhoud september 1933


    Blz.
Gerard Walschap Trouwen 625
J. Slauerhoff Samenval 638
J. Slauerhoff Fernando Po 640
E. du Perron De Grote Dingen van de Planken 641
Willem Elsschot Kaas (3) 659
S. Vestdijk Een, Twee, Drie, Vier, Vijf 673
Taeke de Groot Zondagmiddag-emotie 685
Cola Debrot De Mapen (2) 686

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *46)]

2e jaargang No 10  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *47)]

Inhoud october 1933


    Blz.
Menno ter Braak Jakob Wassermann en ‘die Sammlung’ 701
Willem Elsschot Kaas (4) 705
Louis de Bourbon Spahi 723
Louis de Bourbon Nocturne 724
Elisabeth de Roos Het Sprookje voor het Sprookje 725
Cola Debrot De Mapen (3) 732
M.B. Frenkel Twee Gedichten 741
Menno ter Braak Paapsche Sympathieën 743
Panopticum M.t.B., Gr., E.d.P. 757

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *50)]

2e jaargang No 11  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *51)]

Inhoud november 1933


    Blz.
S. Vestdijk Valéry en het Duistere Vers 761
D.A.M. Binnendijk Het Portret 780
Willem Elsschot Kaas (5) 781
J. Greshoff Bruine Liedjes 794
E. du Perron Written in Dejection 797
Albert C.A. Voortman Als Tante Aagje heeft Nagedacht 810
J. Slauerhoff Cherchez la Femme 811
Panopticum A. Vigoleis Thelen, S.V., E.d.P., Gr., Chr. de Graaff 822

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3. - per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

 

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *54)]

2e jaargang No 12  1933

Forum
Maandschrift voor letteren en kunst

Onder leiding van
Menno ter Braak
E. du Perron
Maurice Roelants
Redactie-secretaris
Everard Bouws

Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam

 

[pagina ongenummerd (p. *55)]

Inhoud december 1933


    Blz.
Redactie Overgang 833
J. Slauerhoff Oud 836
J. Slauerhoff Nog 837
J. Slauerhoff Nocturne 838
J. Slauerhoff Territorio 840
Menno ter Braak Een Schrijver na zijn Dertigste Jaar 841
J. van Nijlen Carpe Diem 862
J. van Nijlen De desperate Dronkaard 863
S. Vestdijk Het Veer 864
Hendrik de Vries Spaansche Volksliederen 880
Victor Varangot Illusie 885
Frans Buyle Uitbloei 888
Louis de Bourbon Klacht 889
Elisabeth de Roos Bij een ‘Slechte Roman’ 890
Eric van der Steen Zuidelijke Bloemenmarkt 895
Panopticum E. du Perron, M.t.B. 896

 

 

Niet-geplaatste manuscripten, welke ongevraagd werden ingezonden, zullen niet worden geretourneerd, tenzij postzegels en geadresseerde envelop worden toegevoegd. Over al of niet opnemen van ongevraagde inzendingen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Alle voor de Redactie bestemde stukken moeten aan het redactie-secretariaat worden geadresseerd, zonder vermelding van persoonsnamen.

Adres van Redactie en Administratie:

Wijnhaven 113, Rotterdam

 

Een jaargang van Forum loopt van 1 Januari-31 December. De abonnementsprijs bedraagt ƒ3.- per kwartaal.

 

Men abonneert zich voor een jaar door bemiddeling van den boekhandel of bij de uitgevers:

Nijgh & Van Ditmar N.V. te Rotterdam