De nieuwe hofsche Rommelzoo


auteur: anoniem Nieuwe hofsche Rommelzoo, De


bron: De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende knip-rymers en rymerzen. [Jacob Vinkkel], [Amsterdam] 1655


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 38]

Slot Van de Knip-zang.

 
LAat het kostelijkst van al
 
U niet reukeloos ontslippen,
 
Dat 's de tijdt, die snel gaat glippen,
 
Zonder dat hy keeren zal.
 
Och! hoe dun is dit getal,
 
Dat zijn uren meet by stippen,
 
Eer de doodt den draadt komt knippen
 
Van hun leven onverwacht.
 
Meest verlooren, minst geacht.
 
 
 
I.v. Vondel.