Tsjip. Jaargang 1


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip. Jaargang 1. Stichting Promotie Literatuuronderwijs, Nijmegen 1991


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip. Jaargang 1


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Welkom!

Redactioneel

Bij het omslag

Wam de Moor Even boven het evenwicht In memoriam Armand van Assche

Anja Bijlsma-Lindaart De aanloop naar de stichting

Márgitka van Woerkom Discussiëren in de klas: wie speelt de beste rol?

Ank Hendricks, Wam de Moor Geslaagde workshops op eerste stichtingsdag

Redactie De werkgroepen van start!

Aldi van Lierop, Corrie Groenenboom ‘Altijd een beetje een show maken van de lessen’ In gesprek met literatuurdocent Jan Valkenburg

Wam de Moor ‘De Wereld die Eens de Onze was’ Gaat het Engelse literatuuronderwijs teloor?

Anja Bijlsma-Lindaart Ook in de VS gaat het Gestoei om de Lijst verder Impressies van de Studiedag Engels in Woerden

Externe betrekkingen

Tsjip, nummer 2

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Anton J.L. van Hooff Vertaling in nieuwe functie bij de oude talen

Wam de Moor Thoméses Zuidland in de klas

Arie van den Akker Creatief schrijven met Oulipo

Anja Bijlsma-Lindaart Het literatuurboek in de klas

Eus Schalkwijk De keuzes van een literatuurboekauteur

‘Ik fungeer natuurlijk niet als een soort vermaakcentrum’ In gesprek met literatuurdocente Riet Ross

Uit de werkgroepen

Boekbesprekingen

Ingekomen boeken

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Wam de Moor Een doorbraak voor het literatuuronderwijs?

Márgitka van Woerkom ‘Ze gaan op een gegeven moment gewoon poëzie vreten’ Een interview met Joop Mols

Wam de Moor, Ank Hendricks Biegels Anderland in de klas

Willy Geursen Zuidland in leeskring en klas

Harrie Habets Klassiek vertalen en de klassieke vertaling: Tu quoque...

Wam de Moor De leraar moet zich overbodig maken In gesprek met Simon Ophof en Jan Heerze

Harrie Habets Expansie van klassieke leerboekenmarkt of de versneden wijn der Oudheid in nieuwe zakken

Wam de Moor Een bruggehoofd tussen wetenschap en literatuurdidactiek

Márgitka van Woerkom, Wam de Moor ‘Literatuuronderwijs is echt geen vrijblijvende zaak’ In gesprek met literatuurdocent Dick Volmer

Jacques de Vroomen Vertellen: literaire kunst van het levende woord

Uit bestuur en werkgroepen

Externe betrekkingen

Boekbesprekingen

Rectificatie

Bij het omslag

[Bijlage. Kalle, 12 jaar Portret van een lezer uit Zweden. Piet-Hein van de Ven]