Panpoëticon Batavum


auteur: Lambert Bidloo


bron: Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavum, kabinet, waar in de afbeeldingen van voornaame Nederlandse dichteren, verzameld, en konstig geschilderdt door Arnoud van Halen, en onder uytbreyding, en aanmerkingen, over de Hollandsche rym-konst. Andries van Damme, Amsterdam 1720.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[fol. *4v] origineel

Op het Panpoëticon Batavum,
Kabinet der voornaamste Nederlandsche Digteren, in Vaerzen beschreven Door den Heere Lambert Bidloo.

 
EEn schrand're Geest, die op de Penningwysheid let,
 
Zoekt Vorsten weezens en hunn' daaden nâ te spooren;
 
Een ander let met vlyt of de Amboineesche hooren
 
Gevlakt is, of gedraaijd, gebogen, rond, geplet;
 
 
 
Een derde toont zyn Dier- of Vlinderkabinet.
 
Dees' kan het Mineraal, dien 't Vogelnest bekooren,
 
Of stelt ons 't heerlykst van de Schilderkonst te vooren,
 
Als Heer van Halen, die haar in het daglicht zet.
 
 
 
Hy maalt vol Konst den Rei van Nêerlands wakk're Dichters.
 
Geleerde Bidloo dankt en roemt de vlyt des stichters,
 
Die nutter Pronkgraf bouwt dan 't Mauzoleum was.
 
 
 
Wat prys, wat Lauw'ren staat het Vaderland te geeven
 
Aan schilder, en Poeët, die van een' Geest gedreven,
 
Twee honderd Fenixen doen ryzen uyt hunn' asch!

Pr. Langendyk.