De Aristarch van 't Y


auteur: R.J.G. de Bonth


bron: R.J.G. de Bonth De Aristarch van 't Y, De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730). Shaker Publishing B.V., Maastricht 1998  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 30]illustratie

Mr. Daniel van der Lip (vierde van rechts) en Jacob Elias Michielsz (tweede van rechts)


[p. 31]

3 De Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730)

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de Proeve als boek centraal. Na een algemene paragraaf over Nederlandse vertalingen van Ovidius' Metamorphosen volgt een paragraaf over de vertaling die Vondel van deze tekst heeft gemaakt. Het zal blijken dat de verschijning van de Proeve nauw samenhangt met de publicatie van de door Huydecoper bezorgde derde druk van Vondels vertaling van de Metamorphosen. In de twee daaropvolgende paragrafen komen de opdracht en de voorrede van de Proeve aan de orde. Uitgebreid zal worden stilgestaan bij een in het Huydecoperarchief overgeleverd stuk met voorwaarden die Huydecoper aan de drukker ervan had gesteld. In dit verband zal onder andere aandacht worden besteed aan de titelprent en aan de vervaardiger ervan.