Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Wolter Robert Baron van Hoëvell]

Hoëvell (Wolter Robert Baron van), geb. te Deventer 15 Juli 1812, stud. en prom. in de theologie te Gron., werd pred. en later belast met het beheer der kerkelijke belangen in O.-I., in 1848 lid der Tweede Kamer en overl. als lid van den Raad van State, 10 Febr. 1879. Hij was mede-oprichter en van 1841-'49 redacteur van het in 1841 aangevangen en toen te Batavia uitgegeven Tijdschrift voor Nederl.-Indië.

Hij schreef: Harpe en Psalter. Een verzameling Christ. liederen, n.h. Hoogd. van van C.J.P. Spitta, Gron. 1837; Batavia. Episode uit de Geschied. van Neerl.-Indië, Bat. 1840; Sjaïr Bidasari. Oorspr. Maleisch gedicht met een vert. en aant., Bat. 1844; Reis over Java, Madura en Bali in 't midden van 1847, 2 dln., Amst. 1849; De beschuldiging en veroordeeling in Indië en de rechtvaardiging in Ned., Z.-Bomm. 1850; Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen, 3 dln., Zalt-Bommel 1850-'59; Uit het Indisch leven, Amst. 1865; Een

[p. 356]

blik op het leven van G.H. Betz, Zalt-Bommel 1866.