Eduard de Dene. Testament rhetoricael


auteur: Eduard de Dene


bron: Eduard de Dene, Testament rhetoricael, 3 delen (ed. W. Waterschoot, D. Coigneau et al.). In: Jaarboek ‘De Fonteine’ XXVI, XXVIII en XXX 1976-1980.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Refereyn Vp verzenderkens dach
Twelck den eersten April te zyne plach /

 
++ Tsa LichtVoet myn lyfCnaepe fraey ende fier
 
met beel beraus houd ick myn bruloft schier
 
dies moet ie den boonacker up ghaen pleyen*
 
Eerst wil ick hu zenden naer twestquartier
5
Te Curtrycke zult ghy doen backen Pasteyen
 
om Conynen moet ghy te dunkercke Reyen
 
om drynckers te winnocxberghe der naer
 
in thilleghembusch zult ghy hauwen de meyen
 
Cappoenen moet ghy coopen te meessene zwaer
10
te moerbeke vyndt ghy goe Room voorwaer
 
bestiert my dit / ghy zult de bruloft wenden
 
wel meester ghy zeght wel / maer daers een maer
 
Ick vreese tian dat ghy my wilt verzenden
 
 
[p. 78]
 
Neen Ick kir ick zond een quack Liefuer waer ick dood
15
Reyst toosthende om mostaert / zou wordter noodt
 
te dentelghem zult ghy de PapEters spreken
 
bezoorght oock zout van biervliet in een sluussche boot
 
laet my musselkens van Brugheers oock niet ghebreken
 
noch blanckebergsche gheernaert Voor een paer weken
20
brynght peperlooc van eecloo dat de bruud wel mach
 
bespreict te Coolkercke waermoes Rasch onbezweken
 
Raepen vyndt ghy in brabandt zoot voortyds plach
 
// tian meester ick waen ick noyndt tsghelycx en zach
 
end hier gheseyt / eer ick wil wech belenden
25
met dat iuiste nv es verzenderkens dach
 
Ick vreese tian dat ghy my wilt verzenden
 
 
 
Voorvvaer / neen Ick lichtvoet houd dat in pachte
 
meent ghy dat ick de lueghenaers van ardenburch slachte
 
neen ick niet Twaere emmers quaelick ghedaen
30
Dus hoort noch tmynder bruloft by daeghe by nachte
 
en vvil ick hekelaers van Ofstaede ontfaen
 
Laet de slaepers van vuerne / oock an deen zyde staen
 
noodt oock gheen drooghaerts van Werueke Niet
 
Tuusschers van theemseke Laet die voor by ghaen
 
++ oock de platte ghezellen van sledynghen ziet
 
Douermoedeghe van Ronsse ooc voor by schiet
 
zultie lichtvoet / en Casselsche vechtende Benden
 
maer meester / in al wat ghy my te doene ghebiedt
5
Ick vreese tian dat ghy my wilt verzenden
 
 
 
Prinche
 
 
 
Kir LichtVoet trect duere / ghewillich wilt schoyen
 
te meenen daer zult ghy gheloyden Cnol poyen
 
en van danen zult ie Reyen dit moet ie weten
10
dat de kynders van ypre tghars commen stroyen
 
de blootvrauwen Vyndt ghy in tstoue ghezeten
 
Daryncbarners vanden vryen / Bidt die int vermeten
 
gheen grootsprekers van thoroudt ofze maecten gheschil
 
de Reppelmondsche tholnaers / zeght vry myn secreten
15
om tsbrulofts thol ontfanghen / elck als hy wil
 
tian meester doet dat zelue / vvant zonder Bril
 
zaegh ick niet / hoe ick dit last zou vulhenden*
 
dat meer es / Tes nv deersten dach van April
 
Ick vreese tian dat ghy my wilt verzenden