Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

LVI. Leer en leven.

(mikrokosmos.)

 
't Is katechizatie: de dartele jeugd
 
Met oolijke christenzielen,
 
Met guitige oogen en roezig haar,
 
Grauwe buisjes of blauwe kielen,
[p. 305]
 
De jeugd joelt aan de kerk bijeen
 
En wacht op het klokje van negen,
 
Dat Dominé treedt uit de pastorie,
 
Vlak bij de kerk gelegen.
 
 
 
Zij worden gevoed met de zuivre leer,
 
Dees jeugdige protestantjes;
 
Hun levensbeschouwing is melankoliek,
 
Al lijken het vroolijke klantjes!
 
 
 
Zij houden voor waar wat Dominé zegt,
 
Geen twijfel rijst van binnen:
 
Toch werkt de kracht der zuivre leer
 
Maar langzaam op hun zinnen!
 
 
 
Zij weten dat heel 't menschdom diep
 
In Adam is gevallen,
 
En dat verdoemd zijn, reeds voorlang,
 
De meesten, zoo niet allen!
 
 
 
Intusschen schijnt het hún vroolijkheid
 
Voorloopig niet te storen,
 
Of daar, op één die zalig wordt,
 
Tienduizend gaan verloren!
 
 
 
Zij weten ook van 't wezen Gods
 
Verwonderlijke zaken!
 
Die trouwens hun lichtzinnig hart
 
Al meê niet wijzer maken.
[p. 306]
 
Niet wijzer: slechter evenmin
 
Geen kwestie baart hun zorgen.
 
Een vogel zingt in 't jong gemoed
 
En vroolijk lacht de morgen
 
 
 
Ook, Pastor! preêk die jeugd maar voor
 
Dat ze in dit stofgewemel
 
Moet leven, wars van 't aardsch genot,
 
Alleenig voor den hemel.
 
 
 
Zelfs Teunis, die op krukjes gaat,
 
De beste van die snuiters,
 
Leeft nog op 't oogenblik alleen
 
Voor knikkers en voor stuiters!
 
 
 
Klaas, met een hoepel in de hand,
 
Leert zijn geloof van buiten,
 
Doch loopt hij vast vraag Vier wel vrij
 
En - zal dus 't boek maar sluiten!
 
 
 
Piet, die zich strakjes in de les
 
Een zondaar zal verklaren -
 
Trekt nu, zoo'n zondaar als hij is,
 
Zijn zusje bij de haren!
 
 
 
De blonde Ko, de zwarte Jaap
 
Vertoonen ons Kaïn en Abel;
 
En de andre schaar joelt wild dooreen,
 
Precies de Toren van Babel!
[p. 307]
 
Slechts Keesje met zijn ‘kort begrip’
 
Zit in een hoek te brommen -
 
Zijn godsdienst kostte 't stumpertje
 
Helaas! al vrij wat grommen....
 
 
 
Daar slaat de klok! daar stroomt de jeugd
 
Den tempel in der christendeugd,
 
Eenvoudige, onbekeerde!
 
Hoe 'k wou dat Hij haar tegenkwam,
 
Die kindren in zijn armen nam,
 
En vast wel anders leerde!

1860.