Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

CV. Deftigheid.

Deze soort van deftigheid mist alle waarheid en waardigheid.
S.S.V.
 
Bastaard van den Ernst, die, frazen'
 
Tot een schijn van reden plooit,
 
En temet een schaar van dwazen,
 
Heilig zand in de oogen strooit!
 
Die onzinnige vertoogen
 
Uitbrengt met een hoog gewicht,
[p. 338]
 
Als gewerd ú, uit den hoogen,
 
(Ach!) een officiëel bericht!
 
Farizeesche, die uw naaktheid,
 
Die uw ijdel zielbestaan,
 
Hult in plooien vol gemaaktheid,
 
In den mantel van den Waan!
 
Gij, die nooit een hart bekoorde,
 
Brandend van wat heilig vuur;
 
Schrik van Waarheid en Natuur,
 
Die de Gratiën vermoordde!
 
Ja, die ter onzaalger uur
 
Om het heilge te verkonden,
 
Ons een toon hebt uitgevonden,
 
Die 't gebed van 't vroom gemoed
 
In een lach verkeeren doet...
 
Hoor! wie u bewondren mogen -
 
God vergeef mij zoo ik me ooit
 
In uw plooien heb geplooid! -
 
Ik veracht u als de Logen;
 
En ik zegende den dag,
 
Dat ik u, door schrik bevangen
 
Voor der Waarheid ronden lach,
 
Aan een Witte Das verhangen
 
Ergens plechtig bunglen zag!