Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Dat's de kunst.

 
Naam te maken - dat zegt niets,
 
Naam te houden - dat is iets;
 
Op uw tijd,
 
Kunstnaar, Preeker, wie ge zijt,
 
Naam en eere te verzaken;
 
Zonder wrevel, zonder spijt,
 
Voor den jongre plaats te maken,
 
Die u volgt in Glories gunst -
 
Dát is vaak de grooter kunst.