Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 171]

Door Zegen geheiligd.

 
O, zegt toch niet: ‘Lichtzinnig maakt de zegen!
 
't Geluk de ziel afvallig van haar God!
 
De mensch verdoolt op voorspoeds effen wegen,
 
En hoogmoed kweekt de lange gunst van 't lot!’ -
 
Daar is toch ook, wie 't zoet geluk van 't leven
 
Juist needrig stemde, afhanklijk, ernstig, zacht;
 
Wier ziel tot God door zegen werd gedreven,
 
Als andren - door den lijdensnacht.
 
 
 
Daar is toch ook wie niet het kruis bekeerde,
 
Maar wie 't geluk, als 't licht des Heeren, trof!
 
Wie niet de Nood - maar Zegen bidden leerde,
 
Wie iedre bloem ontstak in liefde en lof!
[p. 172]
 
En wie ook straks, toen 's Vaders hand hen griefde,
 
Met bitter leed en raadselvolle smart -
 
De Erinring van Gods zegenende liefde
 
Een steun, een troost bleef voor 't verslagen hart!