Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 255]

Hoe zich een Dichter troost.

Probatum est.
 
Geen goud heeft ooit mijn oog getrokken
 
Dan 't zijden goud van maagdelokken,
 
Dan 't purpren goud van d' avondstond;
 
Dan, rijke muze dezer dalen,
 
Aurora met den krans van stralen!
 
De gouden rozen in uw mond;
 
Dan 't bruine goud der beukeblaêren,
 
Het blonde goud der ruischende aren,
 
Het maatgeluid van gouden snaren;
 
Dan 't heilig goud, dat Liefde en Echt
 
Door 's Bruigoms witbesneeuwde haren
 
In groene mirtekransen vlecht,
 
Of - op des voorjaars milde wegen
 
De stroomen van den gouden regen!

1851.