De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 1 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn. en Franco Musarra


bron: H.W. van Tricht e.a. (eds.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (eerste deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1976  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 892]

Stamboomdelen

Hooft

I Willem Jansz. Hooft, † 1562, vader van

II Claes Willemsz. die volgt A II en Pieter Willemsz., die volgt B II.

A

II Claes Willemsz. Hooft, tr. Dieuwertje Claesdr. † 1596.

Uit dit huwelijk:

Margareta Claesdr. Hooft, † 1617, tr. Jacob Simonsz. de Rijck, ca. 1541-1584. Hiervan o.a. Simon de Rijck, 1565-1652, tr. 1594 Maria Simonsdr. Jonkheyn; Geertruid de Rijck † 1639, tr. (2o) 1602 Jan Jansz. van Hoorn, 1561-1623 (Hiervan: Simon van Hoorn).

B

II Pieter Willemsz. Hooft, tr. (1o) Jannetje Hendricks, † 1559.

Uit dit huwelijk:

A Jan Pietersz. Hooft, 1543-1602, tr. 1570 Geertruid Lons.

Hiervan: 1 Dr. Pieter Jansz. Hooft, 1575-1636, tr. 1614 Gertruid Overlander, 1577-1653 (Hiervan: Catharina Pietersdr. Hooft, 1618-1691, tr. 1635 Cornelis de Graeff van Zuid-Polsbroek, 1599-1664); 2 Geertruid Jansdr. Hooft, 1578-1636, tr. 1599 Volkert Overlander, 1571-1630 (Hiervan: Maria Overlander tr. 1630 Frans Banningh Cocq; Geertruid Overlander, 1609-1634 tr. 1633 Cornelis de Graeff bovengen.); 3 Willem Jansz. Hooft, 1581-ca. 1637, tr. 1605 Ida Quekels, 1582-1657.

B Cornelis Pietersz. Hooft, 1547-1626, tr. 1578 Anna Jacobsdr. Blaeu, † 1627.

Hiervan: 1 Pieter Corneliszoon Hooft, 1581-1647, tr. 1o 1610 Christina van Erp, 1591-1624, 2o 1627 Leonora (Eleonora, Helionora) Hellemans wed. Bartolotti, ca. 1595-1661.

Uit het eerste huwelijk: Cornelis, 1611-1623, Geertruid, 1615, Arnout 1618-1620, Arnout 1621-1624;

uit het tweede huwelijk: Christina Hellemans Hooft, 1628-1681, tr. 1650 Mr. Coenraed Alberts Burgh van Kortenhoef, 1619-1699;

[p. 893]

Arnout Hellemans Hooft, 1629-1680, tr. (1o) 1655 Maria van der Hoeven (uit dit huwelijk o.a. Johanna Constantia Hooft, 1660-1719, wier nalatenschap besproken wordt op bladzijde 18 e.v. van de Inleiding)

2 Aeghje Cornelisdr. Hooft, 1587-1653, tr. 1608 Pieter Pietersz. Hasselaer, 1583-1651 halfbroer van Nicolaes, zie onder Van Erp;

3 Grietje Cornelisdr. Hooft, 1590-1639, tr. 1o 1610 Herman Tholincx (Teuling), 1590-1627, 2o 1633 Jan Hagen (Uit het eerste huwelijk Anna Tholincx, tr. (1o) Cornelis van der Meer, † 1624);

4 Jacob Cornelisz. Hooft, ca. 1592-1640, tr. 1629 Johanna Willemsdr. Pauw;

5 Jannetje Cornelisdr. Hooft, 1595-1639, tr. 1615 Mr. Pieter Jansz. Cloeck (Uit dit huwelijk o.a. Margareta Cloeck, tr. 1642 Johan Hulft);

6 Hendrick Cornelisz. Hooft, † 1627, ongehuwd.

C Willem Pietersz. Hooft, 1549-1605, tr. 1578 Geertruid Hendricksdr. Haeck, † 1613.

Hiervan: 1 Jannetje Willemsdr. Hooft, tr. 1602 Abraham le Gillon. (Hiervan: Dr. Willem le Gillon, † 1636, tr. 1632 Christina Balestel, dr. van Nicolas, onder Fabri genoemd); 2 Hendrik Willemsz. Hooft, 1584-1626, tr. 1611 Haesje Houtloock; 3 Pieter Willemsz. Hooft, 1586-1663; 4 Jacob Willemsz. Hooft, 1588-1658, tr. 1615 Maria Jonckheyn; 5 Willem Willems Hooft, † 8 sept. 1661; 6 Claesje Willems Hooft, 1597-1624, tr. 1622 Nicolaes Corver.

Van Erp

I Andries van Erp, † voor 1576, tr. Christina de Bitter.

II Arnout van Erp, ca. 1553-1618, tr. 1o 1588 Geertje Willems van Thenesse, 2o 1602 Jacomina de Jonge (van Velzen) † 1658.

Uit het eerste huwelijk:

1 Christina van Erp, tr. P.C. Hooft;

2 Maria van Erp, 1593-1617, tr. 1616 Jacobus van Uffelen (hertr. met Susanna de Haze). (Hiervan Maria van Uffelen, 1616-1636, tr. 1635 Jacomo Borchgraef);

3 Geertruid van Erp, 1596-1620, tr. 1619 Nicolaes Hasselaer, 1593-1635 (hertr. met Sara Wolpherts van Diemen). Hieruit een zoon.

Uit het tweede huwelijk:

4 Jacob van Erp, 1603-1643, tr. 1632 Hester de Vogelaer, 1609-1674;

5 Magdalena van Erp, 1605-1684, tr. 1623 Joost Baek, ca. 1596-1681; (Hiervan o.a. Arnout B., wschl. ong. †, Laurens B. 1629-1702, ong., Sara B, † 1646);

6 Sara van Erp, 1607-1627, tr. 1625 David van Baerle, 1595-1671, G.k. (Hij hertr. met Rachel Godin);

7 Jacoba van Erp, 1608-1665, tr. 1638 Guilielmo Bartolotti, 1602-1658.

[p. 894]

Fabri

I Arnout Fabri, † voor 1595, tr. Christina de Bitter wed. van Erp.

Uit dit huwelijk:

1 Hans Fabri, tr. 1592 Maria Municks;

2 Anna Fabri, † 1612, tr. Gerrit Wolphaerts van Diemen, 1548-1611. (Hiervan Christina W.v.D., tr. 1608 Nicolas Balestel, 1577-1650, Anna W.v.D., 1590-1647, tr. 1618 Dr. Albert Coenraeds Burgh, 1593-1647, (zoon: Coenraed, tr. Christina Hellemans Hooft), Sara W.v.D., 1594-1667, tr. 1622 Nicolaes Hasselaer, wedr. v. Geertruid van Erp;

3 Sara Fabri, † 1597 tr. Jan de Wael.

(Hiervan; Jan Baptist de Wael, tr. Eva Wuytiers, Govertsdr., Catharina de W., tr. Dirck Wuytiers Govertsz., Sara de W., tr. Jacob Jacobsz. Hinlopen).

Bartolotti

Willem Bartolotti, 1560-1634, tr. 1o 1589 Maria Pels, 2o 1593 Margeriete Thibouts, † 1649.

Uit het eerste huwelijk:

1 Jan Baptist Bartolotti, 1590-1624, tr. 1612 Leonora Hellemans, ca. 1594-1661 (zij hertr. 1627 met Pieter Corneliszoon Hooft).

Hiervan: Susanna Bartolotti, 1613-1692, tr. (1o) 1642 Mr. Johan van de Perre, 1607-1647; Constantia Bartolotti, 1623-1646, tr. 1644 Mr. Johan van der Meijden, 1609-1677. Uit dit laatste huwelijk nageslacht: Leonora van der Meijden, 1645-1681, tr. (1o) Nicolaes van Vlooswijk van Papekop, 1638-1674; hiervan Cornelis van Vlooswijk van Diemerbrug en Papekop, 1673-1719, tr. 1701 Catharina Margaretha Boudaen, 1680-1718; hiervan Eleonora Constantia van Vlooswijk, 1702-1727, erfgename van de papieren uit de boedel van Johanna Constantia Hooft, herhaaldelijk genoemd in de Inleiding, dochter van Arnout Hellemans Hooft.

Uit het tweede huwelijk:

2 Guilielmo Bartolotti, 1602-1658, tr. 1638 Jacoba van Erp, 1608-1665.

3 Maria Bartolotti, 1603-1634, tr. 1629 Wijnand Schuijl.

4 Margariete Bartolotti, geb. 1604, tr. 1629 Johannes de Renialme.

5 Leonora Bartolotti, 1613-1674, tr. 1640 Jacob Pergens.

6 Constance Bartolotti, 1615-1679, tr. 1638 Jacobus Rijckaert.

Hellemans

Van de familie Hellemans is een overzicht gegeven bij de bespreking van het majoraat (bijlage 294).

Deze stamboomdelen beperken zich tot in de brieven voorkomende personen.