De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

[Hubertus Grimani]

Hy was geboren te Antwerpen, in 't jaar 1599. en is gestorven in 't jaar 1651. Zyn jaargenoot

HUBERTUS GRIMANI, anders gezeit HUBRECHT JAKOBSZ. geboren te Delf, was, in zyne Jeugt tot het reizen geneigt, hebbende wel negen of tien jaren te Venetien aan 't Hof doorgebragt by den Hertog, van wien hy den bynaam van Grimani aangenomen heeft, dien zyne nakomelingen hebben aangehouden. Hy was een goed pourtretschilder, maar wanneer hy naderhand gelegentheid had om voor Engelsche Heeren (welke niet veel gedult hadden om zoo lang voor hem te zitten, als vereischt werd om 't werk te door schilderen) te werken, heeft hy 'er wat ligt (gelyk men voor een spreekwoord zeit) overgeloopen, waar om zyne laatste werken niet zoo goed als zyn eerste geschat worden. Hy stierf in den Briel, ontrent den jare 1628 of 29.

In den tyd van Hubr. Jakobsz. leefde ook Wouter Crabeth kleinzoon van den berugten Wouter Pietersz. Crabeth. Deze was een der voorname Leerlingen van Korn. Ketel. Hy bezogt Vrankryk, Italien, en de vermaarde schilderschool te Romen. Van waar hy na een dertien jarige reis weder kwam in zyn geboortestad Gouda, en daar in 't jaar 1628 trouwde met Adriana Vriesen. Onder zyn beste werken word getelt een Maria's Hemelvaart, het altaarstuk in de bidplaats van J.W. Zyn laatste groot stuk dat hy geschildert heeft was de toenmaals regerende krygsraat

[p. 179]origineel

tot Gouda, 't geen op de zaal van St. Joris doele hangt.