De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Remigius van Rheni]

REMIGIUS van RHENI geboren te Brussel, was een groote yveraar, om na te speuren al 't geen dienen konde om de Konst een groote kragt by te zetten, en had het veer gebragt, als aan de konststukken die hy voor Hendrik Graaf van Wolfegh in Duitschland gemaakt heeft, bleek. Hy heeft in 't jaar 1600 by dien graaf gewoont op zyn slot, 't welk naderhand door de woede der Zwitsers, met al de Konst is verbrand. Ook is 'er in dien tyd geweest een uitstekent meester in de Konst, PETER van LOON genaamt; dog deze had een heel andere handeling van penceel als de voorgemelde: dog was vernuftig in 't schilderen van perspectiven en gebouwen, die hy loflyk en net uitvoerde. Hy is gestorven daar hy geboren was, namelyk t'Antwerpen; maar in wat jaar weet ik niet.