De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Andries van Artvelt]

Nu steld zig voor onze oogen

ANDRIES van ARTVELT van Antwerpen. Deze was fraai in 't schilderen van water, inzonderheid van onstuime Zee, tempeesten daar de zoute plas door het bulderend geblaas van Eolus, het Zeeschuim tot aan de zwarte wolken opjaagt, tegen de schitterende blixemstralen;

 
'T geen Artvelt heeft zoo fraai geschildert naar het leven
 
Natuurlyk, kragtig, en zoo na de Konst verzoet,
 
Of hy van Jongs af aan op Zee was opgevoet.

Hy heeft nevens andere zyne tydgenooten d'eer gehad dat zyn Beeltenis door den grooten A. van Dyk in 't koper gebragt is.