De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jacobus de Geest]

Hier aan laten wy volgen den konstoeffenaar JAKOBUS de GEEST schilder van Antwerpen, op welks dood den Dichter Jan Vos deze lykklagt gemaakt heeft:

 
Antwerpen, treur, ei! treur, uw Konst is nu in nood:
 
Laat al de tranen vry langs uwe kaaken loopen.
 
Vraagt gy: om welk een reên? uw schilders Geest, is dood.
 
Wie zynen geest verliest, heeft op geen Konst te hoppen.

Dit volgende paste dezelve dichter op de konstschilder Gerret Bartels, die door den val van een steen sturf:

 
Twee steenen rukten 't lyf van Bartels van ons af;
 
D'een die hem't hoofd verplet; en d'ander op zyn Graf:
 
Men hoord zyn kroost vergeefs by deze steenen steenen.
 
De dood verschoond Geen geest; zy lagt als and'ren weenen.