De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan Babtist van Duinen]

JAN BABTIST van DUINEN, geboren te Antwerpen in 't jaar 1620. schilderde konstig, geestig, en uitvoerig in waterverf kleene pourtretjes, en velerhande andere voorwerpen, daar Koninklyke Hoven thans nog meê pronken. 1651 werd hy Hopman van een Borgerbende gemaakt; maar alzoo ditaan hem veel belemmeringe gaf, en hem in zyne oeffening belette, heeft hy zig daar weer van ontslagen, om zyn tyd alleen ten dienst van de Konstgodes te besteden.