De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Adriaan Verdoel]

Hier nevens verschynt ADRIAAN VERDOEL. Deze Overmaas geboren had den grooten Rembrant tot zyn onderwyzer in de Konst gehad, hoewel anderen zeggen Leon. Bramer en J. de Wit. waar door hy zoodanig in de Konst toenam dat men

[p. 58]origineel

hem met rede onder de Konstenaars tellen mag, aangezien hy doorgaans in zyne Historische verbeeldingen, op grootse voorwerpen doelde. Boven dien was hy boeklievende en een groot beminnaar van de Dichtkonst, om welke reden hy ook omgang met de braafste Dichteren, inzonderheid met Joannes Antonides hield. Hy was een lit van de Rhetorykkamer te Vlifsingen daar hy woonde, waar hem door 't Konstgenootschap in den jare 1675, om zyn beknopt en sinryk antwoord op de voorgestelde vrage de hoogste prys werd toegewezen.