De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter van Slingelant]

PIETER van SLINGELANT, Zoon van Kornelis Pietersz. van Slingelant, en Tryntje van Polane, is geboren te Leyden, op de oude vest, in 't jaar 1640 den 20 van Wynmaand. Deze volgde zyn Leermeester Ger. Dou niet alleen omtrent gelyke verkiezingen, maar evenaarde hem ook in netheid. Ja ik heb van zyne Konstwerken gezien, die in uitvoerigheid en gepolystheid bo-

[p. 162]origineel

ven die van zyn Meester uitstaken; maar dit is 'er van dat de zelve door zulk doen wel wat styver zyn. Dog is hy een groot licht in de Konst geweest.

Onder vele van zyne waardige penceelwerken word de verbeelding van een Meysje dat een muis by de staart hout, waar een Kat na springt, om des zelfs verwonderlyke uitvoerigheid en natuurlyke verbeelding geprezen, als ook een stukje waar in een Bootsgezel staat afgebeeld, in wiens geweven muts de draatjes, en de loop van 't weefzel zig vertoonen. Dog dit baart geen verwondering, als men weet wat een onvermoeiden vleit, en tyd hy tot zulk doen besteede: want hy heeft over het bekende stukje, waar in de Beeltenissen van den Heer Meerman en zyn huisgezin komen, drie jaren geschildert, en geduurig daar aan bezig geweest. Ja my is voor waarheid verhaald dat hy een maand of zes weken heeft zitten schilderen over een Bef met kant.

Hy won door zyne veel tydslytende wyze van schilderen meer roem als geld aan. Hy was van een deugtzamen stillen aart, en stierf op den 7 van Slachtmaand 1691.