De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[P. Molyn]

Gelyk by gelyk schikt best, zeit de Hollandsche spreuk. Dus stapt ook de konstige Beesteschilder, P. MOLYN, gebentnaamt Tempeest, op het Toneel.

Hy was een Haarlemyt, Zoon van Pieter Molyn den Ouden, om en omtrent deezen tyd geboren; want hy was in 't jaar 1697. als Isaak de Moucheron te Rome was, een man van ruim 50 jaren, en van zyn Konst weet ik niet dat hier te land iets is; aangezien hy zig al vroeg naar Italie en elders begeven heeft.

Zyn penceel schikte zig tot alles te verbeelden; maar inzonderheid muntte hy uit in schilderen van Wilde Zwynejagten, op de wys van Fr. Snyders. Den besten tyd van zyn leven heeft hy te Genua, zoo in weelde, als in druk doorgebragt. In druk, zeg ik, alzoo hy op vermoeden van zyn eigen* Vrouw omgebragt te hebben, voor al zyn leven in de gevangenis gezet wierd: daar hem zyn Stad- en tydgenoot Jan Visser, anders Slempop,

[p. 184]origineel

Landschap-schilder en Leerling van Mommers, dik wils ging bezoeken. Maar als hy 16 jaren gevan gen gezeten had, in den jare 1684, wanneer de Franschen die Stad bombardeerden, werd hem (des eenen druk is des anders geluk) vryheid vergunt om uit den kerker te gaan. Hy vertrok naar Plazenza in 't gebiet van Parma, daar hy zyn overigen levenstyd gesleten heeft. De zugt tot Konstoeffening bleef hem tot in zyn ouderdom by, en wanneer hem zyn gezigt begon t'ontvallen, en hy door geen een bril meer zien konde, zette hy 'er twee boven een op zyn neus, wanneer hy schilderde.

Hy was (volgens de getuigenis van die hem gekent hebben) een groot Liefhebber van de Konst, en te gelyk van Venus.