De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Laurens vander Vinne]

LAURENS vander VINNE Vincentszoon, dien 't ook byna onverschillig is even als 't zyn Vader was, wat hy maakt, steekt met zyn Konst nogtans wel meest uit in zyn bloemstukken. Hy heeft geen ander Leermeester gehad dan zyn Vader. Zyn meesten tyd heeft hy doorgebragt met het schilderen van de geagste bloemen voor de Floristen, zoo met oly- als waterverf. Inzonderheid voor den Heer Philips de Flines, die alle de raarste en zeltzaamste gewassen uit Oost- en Westindien herwaarts gebragt, door hem heeft doen afschilderen. Thans houd hy zig meest bezig met patroonen voor de Fabriqueurs te teekenen. Hy werd te Haarlem geboren den 24 van Lentemaand 1658.