De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Henrik Carree]

HENRIK CARREE geboren tot Amsterdam in den jare 1658, heeft tot onderwy-

[p. 383]origineel

zers in de Konst gehad, eerst J. Jordaans, daar na Juriaan Jakobz. een Hamburger van geboorte, maar woonde te Lewarden in Friesland daar hy schilder van den Prins was, in wiens dienst hy ook gestorven is in 't jaar 1685, nadat hy fraaije konstwerken, zoo wilde Zwynejagten als anders in 't Hof geschildert had. Zyne wyze van schilderen gelykt naar die van Franc. Snyders, by wien hy de Konst geleert had.