De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Dirk Dalens]

DIRK DALENS is geboren tot Amsterdam in den jare 1659. Van jongs af aangespoort door 't zien van Konst en konstbehandelinge, als ook door een overgeërfde drift tot dezelve opgewekt, begaf hy zig al vroeg in de oeffenschool van zyn Vader Willem Dalens, die een Landschapschilder was, maar juist niet van de beste soort; waarom hy ook, wanneer deze Nederlanden in den jare 1671, en 72 door de Fransen overvallen, de neringen en Koopmanschappen door de geweldenary overstroomt, en in die engte gebragt wierden dat niemant lust of zin tot konstkoopen had, zig genootdrukt vont elders heen te wen-

[p. 386]origineel

den, om gerust adem te scheppen en zyn Konst te oeffenen. Gelyk hy zig dan te scheep naar Hamburg begaf, alwaar J. Voorhout (om dezelve reden, enden schrik van het dreygende gevaar te ontwyken met zyn Vrouw zig aldaar by zyne vrienden begeven had) hem ook heeft gekent: daar hy wel buiten gevaar van der soldaten moetwil, maar niet buiten 't bereik van de schicht des doods was; want zyn nootlot daar zyn Kerkhof bestelt had.

Onze Dalens bleef in Amsterdam, en toen de Fransen die in haast, en als met eenen sprong, in deze Landen gekomen waren, ook in allen haast daar weêr uittogen, was hem gereet aan de hand, meê van den vetten room dien de Vrede aanbragt te deelen; want ik heb uit bevindinge aangewezen in de bovenste levensbeschryvingen, hoe de gene die toen maar het minste maken konde met het penceel, gelegentheid had om geit te konnen verdienen. Te meer wyl 'er zig in dien tyd vele, ziende de donkere oorlogswolk aandryven, zig van kant gemaakt hadden. Maar 't ging met hem als het spreekwoort zeit:

 
Na verwonnen nood
 
Komt de dood.