Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[W.R. baron van Hoëvell]

Hoëvell, W.R. baron van -, 1812-'79, uit Deventer, predikant in Indië, medeoprichter en van 1841-'49 redacteur v.h. Tijdschrift voor Ned. Indië, kwam op voor de belangen der Javanen, 1848 lid der Tweede Kamer, 1862 lid v.d. Raad van State. Dichter van Harpe en Psalter, Christelijke liederen, 1837; schrijver van schetsen Uit het Indische leven, 1860-'65. In zijn jonge jaren medewerker met gedichtjes aan de Gron. Volksalmanak. Hij was het, die in 1860 in de Tweede Kamer verklaarde, dat Max Havelaar een rilling deed gaan door het land. Hij schreef ook onder ps. Jeronimus, o.a. De Japansche Steenhouwer.