Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Cornelisz van der Morsch]

Morsch, Pieter Cornelisz van der -, † 1620, stadsbode van Leiden 1570-'98; de befaamde kamernar van de Rederijkers; zie zot. Hij noemde zich Piero en tekende met de spreuk l.x.n. Tyt, d.i. el eks en Tyt, elk zijn tijd. Hij nodigde 1598 met een berijmde ‘chaerte’ zijn medezotten van de andere kamers uit, om op het toneel zijn bruiloft mee te vieren. Negen kwamen op.