auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Pieter Cornelisz. van der Morsch

geboren: 1543
overleden: 1628 te Leiden

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Pieter Cornelisz. van der Mersch
Piero

lid van: Witte Ackoleyen

Biografie(ën) over Pieter Cornelisz. van der Morsch

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 2 (1845)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Tweede stuk (1869)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15 (1872)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Pieter Cornelisz. van der Morsch

Cort verhael van tPrincipael, in Leyden bedreven, by Sotten meest, die op Vrou Lors Feest waren verschreven, 1596

Secundaire literatuur over Pieter Cornelisz. van der Morsch in de dbnl

N. van der Laan, ‘Rederijkersspelen in de bibliotheek van het Leidsche gemeente-archief.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 49 (1930)
Johan Koppenol, ‘In mate volget mi: Jan van Hout als voorman van de renaissance Johan Koppenol’ In: Spektator. Jaargang 20 (1991)
Johan Koppenol, '"In mate volget mi". Jan van Hout als voorman van de Renaissance' (1991)
Jan van Hout, ‘Voorgeschiedenis van de feestelijkheden van 1596’ In: Verzen voor de Leidse loterij en de rederijkerswedstrijd van 1596 (1994)
W.M.H. Hummelen, ‘1 P Verzameling Van der Morsch’, ‘1 P 1 De volstandicheijt’ In: Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620. Herziene editie (2003)


Terug naar overzicht