Haerlemmermeerboeck


auteur: Jan Adriaansz Leeghwater


bron: Jan Adriaansz Leeghwater, ‘Haerlemmermeerboeck’, en ‘Een kleine chronyke ende voorbereidinge van de afkomste ende 't vergroten van de dorpen van Graft en de Ryp’, in: C. van der Woude, Kronyck van Alckmaar (fotografische herdruk). K. ter Burg, Alkmaar 1973


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Van de Saag-Molens.

25.

Die de eerste Saag molens alhier in Holland gepractizeert ende gemaakt heeft, dat was een Boer van Uitgeest, die ik mede zeer wel gekent ende gesprooken heb.