Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II


auteur: H.W. Lintsen


bron: H.W. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II. Gezondheid en openbare hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie. Walburg Pers, Zutphen 1993  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II

Gezondheid en openbare hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie

hoofdredactie H.W. Lintsen