Spiegel van 't menschelyk bedryf


auteur: Caspar Luyken en Jan Luyken


bron: Jan Luyken en Caspar Luyken, Spiegel van 't menschelyk bedryf. Z.p., z.j. [20ste eeuw] (fotomechanische herdruk van uitgave 1767)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 42]

De Kaarsemaaker.
Verliest het minst, Om groote winst.illustratie

 
Terwyl het vuur de Kaars verteerd,
 
Soo word het huis met licht vereerd;
 
Dat was het doelwit in het maaken:
 
ô Aardse mens van vlees en bloed,
 
God wil het Licht uit uw Gemoed,
 
Door's lichaams sterven en versaaken.