Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980


auteur: Maaike Meijer en Rosemarie Buikema


bron: Rosemarie Buikema en Maaike Meijer (red.), Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980. Sdu Uitgevers, Den Haag 2003  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980

redactie Rosemarie Buikema en Maaike Meijer


Inhoudsopgave

Cultuur en migratie in Nederland Voorwoord bij de reeks

Kunsten in beweging , 1900-1980 Inleiding

Oktober 1901. Gerret Rouffaer constateert een artistieke ereschuld . 1 Vernieuwing van de beeldende kunsten in een koloniale context 2001-1901

19 augustus 1913. Het Nederlandsche Dansonderwijzers Genootschap neemt de tango in het lesprogramma op . 2 Van getemde passie tot verslindende levensstijl

23 oktober 1915. Bèla Ruhà , ‘ tsigaan en komponist ’ wordt voorgesteld aan het Amsterdamse publiek . 3 De intocht van zigeuners en hun muziek

29 augustus 1922 . ‘ Weg met de Engelsche jazzbands uit Duitschland .’ 4 Nederlandse musici demonstreren tegen de concurrentie van buitenlandse vakgenoten

3 januari 1928 . Drie Surinaamse verstekelingen komen aan in Amsterdam om artiest te worden . 5 De huidskleur van de jazz

Voorjaar 1928. Albert Helman publiceert Mijn aap schreit . 6 ‘Aap in het diepst van mijn gedachten’

8 juni 1931. De Balinese gamelangroep ‘Gong Peliatan’ treedt op in het Concertgebouw in Amsterdam . 7 Balinese dansen in Nederland: sprookje of pure kunst?

6 oktober 1934. Buitenopnamen in Soestduinen voor de soldatenklucht Het meisje met den blauwen hoed . 8 ‘Vreemdelingen’ in de Nederlandse film van de jaren dertig

11 april 1936. De Duitse schrijver Irmgard Keun ondertekent een contract met uitgeverij Allert de Lange . 9 Nederland en de exilliteratuur

11 januari 1939. De Russische balletpedagoge Sonia Gaskell verruilt Parijs voor Amsterdam . 10 De internationale wortels van de Nederlandse danskunst

1933-1945. Duitse kunstenaars ontvluchten het nazi-regime en vestigen zich in Amsterdam . 11 ‘Ontaarde kunst’ in Nederland

26 februari 1948. Oeroeg van Hella Haasse verschijnt als boekenweekgeschenk . 12 Herinneringsliteratuur en ‘postherinneringen’ bij eerste en tweede generatie Indische schrijvers

3 maart 1952. Otto Sterman draagt voor het eerst ‘ Ik ben een neger ’ voor . 13 De ommezwaai van een zwarte acteur op het Nederlands toneel

Herfst 1952. Het Suriname-nummer van het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne verschijnt . 14 ‘Mar alles swijde...’

17 april 1953. Nola Hatterman vertrekt naar Suriname en ontwikkelt zich tot leermeesteres van een generatie Surinaams-Nederlandse beeldende kunstenaars . 15 Een artistiek bemiddelaar tussen Nederland en Suriname

13 mei 1957. Tjalie Robinson bezet Onze Brug . 16 De gedaanteverwisseling van een Indische verhalenverteller

1 oktober 1957. Donald Jones verschijnt in Pension Hommeles . 17 De rol van gekleurde acteurs in Nederlandse televisiehumor

Juli 1962. Hans Faverey maakt zijn debuut in Podium; Bernardo Ashetu's debuutbundel Yanacuna verschijnt . 18 Lezen in een Caraïbische context

5 maart 1966. Milly Scott is de eerste zwarte zangeres op de elfde editie van het Eurovisie Songfestival in Luxemburg . 19 De nieuw-Nederlandse afvaardiging naar het Songfestival 1964-2001

17 juni 1972. De Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach ontvangt de Van der Hoogtprijs . 20 Breytenbach in Nederland

22 juli 1978. Het oriëntaalse nummer Arabian Affair komt de Nederlandse hitparade binnen en blijft daar negen weken staan . 21 Yonina brengt Nederland aan het buikdansen

Noten en literatuur

Appendix Een kort overzicht van de immigratie naar Nederland in de twintigste eeuw

Over de auteurs van dit deel

Illustratieverantwoording

Namenregister