Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3. A.W. Sijthoff, Leiden 1914


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Bax van Herenthals, Johan]

BAX VAN HERENTHALS (Johan), uit 's Hertogenbosch, klom van gewoon soldaat op tot majoor en secunde op Ceylon, werd in November 1674 door Heeren XVII benoemd tot gouverneur van de Kaap de Goede Hoop, en kwam 1 Jan. 1676 per schip ‘Voorhout’ in Zuid-Afrika. 14 Maart aanvaardde hij zijn ambt. Onder zijn bestuur kwam een eind aan den tweeden Hottentotten-oorlog, veeteelt werd op veel grooter schaal dan ooit tevoren gedreven, scheepstochten werden gedaan op Oost- en Westkust, en hij stelde een invoerrecht in. Bekend is hoe hij met zijn gezin meehielp om mandjes aarde te dragen om de kasteelgracht spoedig gereed te krijgen en aan alle ingezetenen zulk werk oplegde. 29 Juni 1678 overleed hij na een korte ongesteldheid. Zijn vrouw was Aletta Hinlopen, zijn zoon overleed in 1680 te Batavia.

Zie: Valentijn, V: 2 b. bl. 243, f. bl. 135; G. Mc. Call Theal, History of South-Africa (1897) 225-240.

Godée Molsbergen