'Twee modernistische tradities in de Europese poëzie. Enige suggesties'


auteur: A.L. Sötemann


bron: A.L. Sötemann, ‘Twee modernistische tradities in de Europese poëzie. Enige suggesties.’ In: W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn (red.), Over poetica en poëzie. Een bundel beschouwingen. Wolters-Noordhoff, Groningen 1985, p. 77-94.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘Twee modernistische tradities in de Europese poëzie. Enige suggesties’

A.L. Sötemann