Patriot woordeboek: Afrikaans-Engels


auteur: S.J. du Toit


bron: S.J. du Toit, Patriot woordeboek: Afrikaans-Engels (ed. H.J.J.M. van der Merwe). J.L. van Schaik, Pretoria 1968


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Patriot woordeboek: Afrikaans-Engels

S.J. du Toit

editie H.J.J.M. van der Merwe

bron

S.J. du Toit, Patriot woordeboek: Afrikaans-Engels (ed. H.J.J.M. van der Merwe). J.L. van Schaik, Pretoria 1968

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr toit001patr01_01
logboek

- 2006-04-05 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 6222 D6

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van het Patriot woordeboek: Afrikaans-Engels van S.J. du Toit, heruitgegeven door H.J.J.M. van der Merwe in 1968. Het oorspronkelijke werk dateert uit 1902. Waar relevant zijn de letters van het alfabet als koppen tussen vierkante haken toegevoegd.

 

redactionele ingrepen

De pdf van originelen onder 'downloads' is niet het exemplaar dat is gebruikt voor de full-text.

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. XVIII en 172) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. I)]

[vignet]

 

[pagina ongenummerd (p. II)]


 

 

[pagina ongenummerd (p. III)]

Patriot-woordeboek

Heruitgegee en van 'n voorwoord voorsien deur H.J.J.M. van der Merwe

 

Nuwe reeks nr. 3 uitgegee deur J.L. van Schaik Beperk vir die Patriotvereniging vir Afrikaanse teksuitgawes van die S.A. Akademie vir wetenskap en kuns

 

[pagina ongenummerd (p. IV)]

J.L. van Schaik Bpk Pretoria

Eerste uitgawe 1968

Geset en gedruk deur Wallach's D. & U. Mpy Bpk Pretoria