De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, tot opheldering der vaderlandsche moedertaal. Deel II


auteur: Carolus Tuinman


bron: Carolus Tuinman, De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, tot opheldering der vaderlandsche moedertaal. Deel II. Michiel Schryver, Middelburg 1727


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, tot opheldering der vaderlandsche moedertaal. Deel II

Carolus Tuinman


Inhoudsopgave

Verantwoording van de digitale uitgave van de Nederduitsche spreekwoorden en ‘Oud en Nieuw’ door Carolus Tuinman

Bericht.

Voorreden.

Op dit boek.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Nederduitsche spreekwoorden.

Byvoegzel.

Toegift.

Lyste der verklaarde spreekwoorden

Drukfeilen.

Natuurlyke Voortekenen van Allerlei Weder, Waargenomen aan de Zon, Maan, Sterren, Lucht, het Water, de Aarde, Beesten, enz.

Lyste der Voortekenen.

Voortekenen van het Weder, enz. Die ongegrond, of bygelovig zyn.

Aanhangzel, behelzende een Bericht van de Wiskunstige en natuurkundige Werktuigen, genaamt Thermometrum, en Barometrum, Of Aanwyzer der Luchtwarmte, en des Weders.

De Schoole van Salerno. Dat is, Voorschriften om de gezondheid te bewaren. Vertaalt.

Toegift.

Zaaklijst der Schoole van Salerno.

Drukfeil.