Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 76]

XV Helpt u selvenII, 15

 


O Hollander, dit is een van de vinders* van uwe neeringhe, dees hebt ghy te dancken, meer als den Griecxschen Dedalo*, die't eerste seyl oyt van Ra liet vallen: dees hebt ghy te dancken, seg ick, om dat het u verstant verwect heeft, om dees beeste te overtreffen, dat ghy de prijs alleen hebt boven alle Natien van de wereldt, die noch allegader dom en onbedreven zijn, ende u al te samen den bessem* van der Zee toe staen en op offeren. Schaemt u dan van uwe botticheyd* niet, dewijl dat ghy in de Zeehandel en Vaert alle ander volcken in grondighe wetenschap te boven gaet.
illustratie