Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 78]

XVII Opinio iniuriae causa est iracundiae*II, 17

 


NIEMAND sal haest gram worden 'ten zy saeck* dat hy waent dat hem onghelijck, spot of hoon wedervaert, moghelijck van yemandt die hy niet en kent: ende wederom hem desghelijcks noyt ghekent en heeft. Dan hoorende die selve beschuldighen van slechte luyden, neemt de partye aen* sonder wederpartye te hooren spreecken. Ghelijck een Calcoensche Haen, als hem een Roodt kleet voor ooghen ghehouden wordt, ontsteeckt in toorne, laet zynen Rooden crop schieten, en dreycht dat op 't lijf te willen, om met picken en byten zijn leet te wreecken.
illustratie