Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 178]

LVI Mignon des DamesIII, 56

 


EEN Stoof met vier daer in, is een bemint Iuweel by onse Hollantsche Vrouwen, bysonder als de Sneeu-vlocken vlieghen, en de Haghel ende Rijp het lof* van de boomen jaeght: die dan by henlieden de tweede plaetse van gheacht te wesen wil bejaghen, die moet hem stellen* om haer te dienen met een soete boertighe, vermaeckelijcke praet, mydende alle dorperheyd* en vilonie*, sonder haer kaeckelen ende snappen te berispen, nimmermeer haer puys pronckende* kleederen te bejocken*; maer al prysen wat zy doen en voortstellen, dan sal hy in haer gheselschap voor een volmaect Courtisaen ghepresen worden.
illustratie