De werken van Vondel. Deel 5. 1645-1656


auteur: Joost van den Vondel


editeur: Leo Simons, C.R. de Klerk, J. Prinsen J.Lzn, H.W.E. Moller, B.H. Molkenboer, J.F.M. Sterck, L.C. Michels, C.G.N. de Vooys, C.C. van de Graft en A.A. Verdenius


bron: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, C.G.N. de Vooys, C.R. de Klerk, B.H. Molkenboer, J. Prinsen J.Lzn., L. Simons, C.C. van de Graft, L.C. Michels en A.A. Verdenius (eds), De werken van Vondel. Vijfde deel 1645-1656. De Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam 1931


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Op Blekers Danäe, voor den Heere van Halteren,
Baljuw van Kennemerlant, geschildert.aant.*

 
Dees naeckte kan een' Godt bekoren,
 
En 't godlijck gout haer hart en oogh.
 
Hoe vlamtze op 't gout, dat van om hooghvs. 3
 
Door 't kopren dack van 's vaders toren
[p. 496]
5
Gedropen komt in haren schoot!
 
Wat mogen toch de blinde menschen
 
Zoo blint om schoone kinders wenschen!7
 
De schoonheit is in last en noot.8
 
Wat sluit geen goude sleutel open!
10
De snoeplust vreest geen scherpe wacht,10
 
Metale poort, noch diepe gracht.
 
Hy komt van boven in geslopen;
 
Maer vint'er niets dan verf en doeck,
 
En zy een' schijn van roode schijven:
15
Zoo laet de Maeght den handel drijven:15
 
Zoo valt de kunst een' Godt te kloeck.16