Volledige briefwisseling


auteur: Willem Witsen


editeur: Leo Jansen, Odilia Vermeulen, Irene de Groot en Ester Wouthuysen


bron: n.v.t.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Volledige briefwisseling

Willem Witsen

onder redactie van Leo Jansen (hoofdredactie), Odilia Vermeulen (eindredactie), Irene de Groot en Ester Wouthuysen

bron

n.v.t.

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr wits009brie01_01
logboek

- 2007-10-10 CB colofon toegevoegd

verantwoording

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de briefwisseling van Willem Witsen van 1877 tot 1923, onder redactie van Irene de Groot, Leo Jansen, Odilia Vermeulen en Ester Wouthuysen. De briefwisseling werd niet eerder gepubliceerd.

 

* Met zorg is getracht om bij de publicatie van de teksten uit de Witsen-collectie te handelen volgens de wettelijke bepalingen betreffende de auteursrechten. Mocht de redactie er desondanks niet in geslaagd zijn alle rechthebbenden te achterhalen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met auteursrecht@kb.nl.